Ústí nad Labem

15. srpna

 

 
Aktuality

15.08.2024

Fyzika piva

Pivo, to není jen nápoj! Zajímá vás, proč má pivo pěnu? Kde se bere jeho barva? Jak poznat, jestli je plechovka piva natlakovaná? Jak pomocí piva porozumět celé řadě fyzikálních jevů a zákonů? V přednášce částicového fyzika a popularizátora vědy Mgr. Martina Rybáře, Ph.D. z pražské Univerzity Karlovy, doplněné sérií experimentů, uslyšíte nejen odpovědi na tyto otázky. Ve čtvrtek 15. srpna v ústeckém muzeu!


18.07.2024

Nano-Atto – na velikosti a rychlosti záleží aneb Proč potřebujeme rychle měřit v nanosvětě?

Vesmír nás fascinuje nejen svojí krásou, ale zejména rozlehlostí: jednotlivé objekty často dělí mnoho astronomických jednotek prázdného prostoru. V rámci Café Nobel, které bude ve čtvrtek 18. července hostit hvězdárna v Teplicích, se spolu s doc. RNDr. Stanislavem Danišem, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ponoříme do naprosto odlišného světa. Mohli bychom jej označit za protipól vesmíru, neboť vzdálenosti mezi jeho „obyvateli“ je na první pohled naprosto zanedbatelná.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ústí nad Labem 2024

 

8. 2. 2024

17:00

Domy mrtvých praotců. Archeologický výzkum eneolitických dlouhých mohyl pod Řípem

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

Záznam přednášky na YouTube

11. 4. 2024

17:00

Terorismus v letecké dopravě

Ota Hajzler

Záznam přednášky se na přání lektora nepořizoval

2. 5. 2024

17:00

Tradiční hudba a nástroje Kanárských ostrovů

Monika Srncová

Záznam přednášky se na přání lektorky nepořizoval

11. 7. 2024

17:00

Prvních sto let středověkého Vyšehradu očima současné archeologie: Nové objevy a nové otázky

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

31. 7. – 11. 9. 2024

Středy od 18:00

Piknik Nobel. Cyklus letních setkání s vědou

Spřátelený cyklus přednášek v amfiteátru v kampusu UJEP v Ústí nad Labem 

15. 8. 2024

17:00

Fyzika piva

Mgr. Martin Rybář, Ph.D. 

23. 8. 2024

10:30

Mimořádně v pátek dopoledne 

Jak se předpovídá počasí?

RNDr. Michaela Valachová, Ph.D.

Café Nobel On the Road, centrum Křižovatka, Příchovice v Jizerských horách

10. 10. 2024

17:00

Na viděnou v temnotě

Co víme o zraku hlubokomořských ryb

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.

Termín zatím nejistý

 

Café Nobel On the Road, centrum Křižovatka, Příchovice v Jizerských horách

5. 12. 2024

17:00

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP