Ústí nad Labem

15. srpna

 

 
Aktuality

15.08.2024

Fyzika piva

Pivo, to není jen nápoj! Zajímá vás, proč má pivo pěnu? Kde se bere jeho barva? Jak poznat, jestli je plechovka piva natlakovaná? Jak pomocí piva porozumět celé řadě fyzikálních jevů a zákonů? V přednášce částicového fyzika a popularizátora vědy Mgr. Martina Rybáře, Ph.D. z pražské Univerzity Karlovy, doplněné sérií experimentů, uslyšíte nejen odpovědi na tyto otázky. Ve čtvrtek 15. srpna v ústeckém muzeu!


18.07.2024

Nano-Atto – na velikosti a rychlosti záleží aneb Proč potřebujeme rychle měřit v nanosvětě?

Vesmír nás fascinuje nejen svojí krásou, ale zejména rozlehlostí: jednotlivé objekty často dělí mnoho astronomických jednotek prázdného prostoru. V rámci Café Nobel, které bude ve čtvrtek 18. července hostit hvězdárna v Teplicích, se spolu s doc. RNDr. Stanislavem Danišem, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ponoříme do naprosto odlišného světa. Mohli bychom jej označit za protipól vesmíru, neboť vzdálenosti mezi jeho „obyvateli“ je na první pohled naprosto zanedbatelná.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.

Historička

 

Pochází z Kutné Hory. Obor Kulturně historická regionalistika se specializací Stavební historie vystudovala na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, doktorské studium absolvovala tamtéž v oboru České dějiny. Na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně působí i nadále jako odborná asistentka se specializací na období 19. století. Odborně se zabývá především okrajovými vrstvami, kriminalitou a genderovými specifiky jednotlivých složek společnosti. Je autorkou publikace Žena za katrem (2019), v níž zkoumá kriminalitu žen v 19. století.

Stanislava Musilová žije v Děčíně, má dva syny, Františka a Václava, ráda se směje, chodí na výstavy, pije dobrý čaj a dobré víno.

 

Foto: Tomáš Mühlbach

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP