Ústí nad Labem

2. května

 

 
Aktuality

02.05.2024

Tradiční hudba a tradiční nástroje Kanárských ostrovů

Ve čtvrtek 2. května se v ústeckém muzeu můžete setkat s českou hudebnicí a uměleckou ředitelkou Monikou Srncovou, pro níž jsou už 20 let druhým domovem Kanárské ostrovy. Jak vám prozradí, význam tohoto souostroví v historicko-kulturním vývoji Španělska a Latinské Ameriky vůbec není zanedbatelný. Prozkoumáme ho spolu zblízka.


25.04.2024

Afrika: Slon nad zlato

„Chráním divočinu v Africe“ může znít jako klišé. Výzkumník a fotograf Mgr. Tomáš Jůnek, PhD Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vás ve čtvrtek 25. dubna v Refugiu v Tisé vezme do neprozkoumaného konžského pralesa i do největších národních parků v zemích, kam běžného Evropana jet ani nenapadne.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

Archeolog


Ročník 1981. Archeologii studoval na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se na Katedře archeologie Filozofické fakulty dodnes věnuje její výuce a působí jako akademický pracovník. Kromě toho vyučoval archeologii v Bratislavě a absolvoval zahraniční stáže v Německu a Polsku.

Zabývá se především zemědělskými společnostmi doby kamenné, archeologií pohřbívání, traseologií, prostorovou a krajinnou archeologií a obecně využitím digitálních a přírodovědných metod v archeologii. Na tato témata publikoval desítky odborných studií.

Od roku 2015 se v rámci projektů Časně eneolitická příkopová ohrazení: interpretace jejich účelu a společenského významu a Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem věnuje výzkumu sociálních a rituálních monumentů eneolitu a jejich krajinnému kontextu.

Pravidelně přednáší na odborných archeologických kongresech po celém světě, ale věnuje se i přednáškové činnosti pro veřejnost a žáky základních a středních škol. Byl členem vědeckého i organizačního výboru Světového archeologického kongresu v Praze a v současné době zastává pozici proděkana pro vnější vztahy na Fakultě filozofické ZČU v Plzni.

pkristuf@kar.zcu.cz

 

Foto: archiv P. Krištufa


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP