Ústí nad Labem

15. srpna

 

 
Aktuality

15.08.2024

Fyzika piva

Pivo, to není jen nápoj! Zajímá vás, proč má pivo pěnu? Kde se bere jeho barva? Jak poznat, jestli je plechovka piva natlakovaná? Jak pomocí piva porozumět celé řadě fyzikálních jevů a zákonů? V přednášce částicového fyzika a popularizátora vědy Mgr. Martina Rybáře, Ph.D. z pražské Univerzity Karlovy, doplněné sérií experimentů, uslyšíte nejen odpovědi na tyto otázky. Ve čtvrtek 15. srpna v ústeckém muzeu!


18.07.2024

Nano-Atto – na velikosti a rychlosti záleží aneb Proč potřebujeme rychle měřit v nanosvětě?

Vesmír nás fascinuje nejen svojí krásou, ale zejména rozlehlostí: jednotlivé objekty často dělí mnoho astronomických jednotek prázdného prostoru. V rámci Café Nobel, které bude ve čtvrtek 18. července hostit hvězdárna v Teplicích, se spolu s doc. RNDr. Stanislavem Danišem, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ponoříme do naprosto odlišného světa. Mohli bychom jej označit za protipól vesmíru, neboť vzdálenosti mezi jeho „obyvateli“ je na první pohled naprosto zanedbatelná.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

Archeolog


Ročník 1981. Archeologii studoval na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se na Katedře archeologie Filozofické fakulty dodnes věnuje její výuce a působí jako akademický pracovník. Kromě toho vyučoval archeologii v Bratislavě a absolvoval zahraniční stáže v Německu a Polsku.

Zabývá se především zemědělskými společnostmi doby kamenné, archeologií pohřbívání, traseologií, prostorovou a krajinnou archeologií a obecně využitím digitálních a přírodovědných metod v archeologii. Na tato témata publikoval desítky odborných studií.

Od roku 2015 se v rámci projektů Časně eneolitická příkopová ohrazení: interpretace jejich účelu a společenského významu a Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem věnuje výzkumu sociálních a rituálních monumentů eneolitu a jejich krajinnému kontextu.

Pravidelně přednáší na odborných archeologických kongresech po celém světě, ale věnuje se i přednáškové činnosti pro veřejnost a žáky základních a středních škol. Byl členem vědeckého i organizačního výboru Světového archeologického kongresu v Praze a v současné době zastává pozici proděkana pro vnější vztahy na Fakultě filozofické ZČU v Plzni.

pkristuf@kar.zcu.cz

 

Foto: archiv P. Krištufa


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP