Tisá

22. února

 

 
Aktuality

22.02.2024

Pozitivní spirála hmotnosti aneb Do základního tábora pod Everestem s pětikilovým batůžkem

Poučení o novém trendu ultralehké turistiky, jak cestovat (téměř) kamkoli na světě s minimalistickým vybavením, si pro vás na čtvrtek 22. února připravil Jiří Kostínek, outdoorový atlet, cestovatel a vedoucí kurzů ultralehké turistiky a seakayaku. Přednáška s praktickou ukázkou a nečekaným přesahem do psychohygieny, dějin tělesné výchovy, vytrvalostního tréninku, environmentalistiky a řízení rizika se koná v kavárně a restauraci Refugio v Tisé.


15.02.2024

Etologie – u kořenů poznání chování člověka a zvířat

Snaha o pochopení a předvídání způsobů chování provází člověka od nepaměti, jak dokládají jeskynní malby. V roce 1973 K. Lorenz, N. Tinbergen a K. von Frisch získali za výzkum chování Nobelovu cenu – sledovali, co, proč a jak dělají včely, ryby, ptáci i my, lidé. Položili tím základy takzvané klasické evropské etologie. Etoložka doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vám na řadě příkladů představí poznatky z oblasti etologie, které formují život zvířat a ovlivňují i člověka. Ve čtvrtek 15. února v teplickém Planetáriu.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ing. Libor Kunte, Ph.D.

Botanik, pedagog a cestovatel

 

Narozen 1968. Vystudoval Střední zemědělskou technickou školu Děčín–Libverda, obor Zahradník. Vysokoškolské studium absolvoval na mezioborovém studiu pořádaném tehdejší Vysokou školou zemědělskou a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze – Rostlinné biotechnologie. V roce 2003 ukončil doktorské studium na téma Xerofytní společenstva aridních oblastí Mexika a jejich využití v evropských podmínkách. Působil jako středoškolský učitel nebo jako redaktor geografického magazínu Koktejl. Od srpna 1999 až doposud je ředitelem Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse Děčín–Libverda.

Od mládí se intenzivně zajímá o botaniku. Největší pozornost věnuje studiu suchomilných rostlin, především kaktusů a sukulentů. Zabývá se také okrasnými a užitkovými rostlinami tropů a subtropů využitelnými v zahradnických kulturách. Za rostlinami cestuje do míst jejich přirozeného výskytu. Mnohokrát navštívil Mexiko, několikrát jihozápad USA, Madagaskar, Namibii, Bolívii, Kubu, Chile, Ekvádor, Kanárské ostrovy, Maltu, Madeiru a další země.

 

Je aktivně píšícím autorem, který vydal sám nebo jako spoluautor několik knižních titulů: Nová kniha o kaktusech (2000 – s Pavlem Pavlíčkem), Encyklopedie kaktusů (2002, dotisk 2003), Sukulenty: Encyklopedie (2005 – se Zdeňkem Ježkem), Okrasné rostliny tropů a subtropů (2009 – s Václavem Zeleným), Encyklopedie kaktusů a jiných sukulentů (2011, 2. vydání 2019 – s Janem Gratiasem a Petrem Pavelkou), Kaktusy: Otrněná krása (2019) a další. Publikoval také nespočet odborných článků především v časopise Kaktusy, ale také v časopisech Živa, Svět exotických rostlin, Zahradnictví a Zahrádkář.

 

Foto: archiv L. Kunteho

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP