Ústí nad Labem

15. srpna

 

 
Aktuality

15.08.2024

Fyzika piva

Pivo, to není jen nápoj! Zajímá vás, proč má pivo pěnu? Kde se bere jeho barva? Jak poznat, jestli je plechovka piva natlakovaná? Jak pomocí piva porozumět celé řadě fyzikálních jevů a zákonů? V přednášce částicového fyzika a popularizátora vědy Mgr. Martina Rybáře, Ph.D. z pražské Univerzity Karlovy, doplněné sérií experimentů, uslyšíte nejen odpovědi na tyto otázky. Ve čtvrtek 15. srpna v ústeckém muzeu!


18.07.2024

Nano-Atto – na velikosti a rychlosti záleží aneb Proč potřebujeme rychle měřit v nanosvětě?

Vesmír nás fascinuje nejen svojí krásou, ale zejména rozlehlostí: jednotlivé objekty často dělí mnoho astronomických jednotek prázdného prostoru. V rámci Café Nobel, které bude ve čtvrtek 18. července hostit hvězdárna v Teplicích, se spolu s doc. RNDr. Stanislavem Danišem, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ponoříme do naprosto odlišného světa. Mohli bychom jej označit za protipól vesmíru, neboť vzdálenosti mezi jeho „obyvateli“ je na první pohled naprosto zanedbatelná.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ing. Jiří Orava, Ph.D.

Chemik, výzkumník v oblasti materiálových věd 

V roce 2009 absolvoval doktorské studium v oblasti materiálové vědy na Univerzitě Pardubice a poté působil v zahraničí – na University of Cambridge ve Velké Británii, japonské Tohoku University a také v Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden v Německu. Od února 2021 pak působí na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Zabývá se vývojem nových materiálů a mezi jeho vědeckou činnost patří studium amorfních polovodičů, nových typů počítačových pamětí nahrazujících křemík, vztah mezi atomární strukturou amorfních látek a jejich makroskopickými vlastnostmi, skla pro optiku a fotoniku. Je autorem nebo spoluautorem více jak 70 vědeckých publikací v mezinárodních vědeckých časopisech.

 

Foto: Archiv IFW Dresden

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP