Děčín

26. května

 

 
Aktuality

26.05.2022

Geologie Českosaského Švýcarska

K 20. výročí založení Národního parku České Švýcarsko vyšla nedávno krásná kniha, jejímiž hlavními autorkami jsou geoložka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.Muzea města Ústí nad Labem a Mgr. Natálie Belisová ze Správy NP České Švýcarsko. Do děčínské kulturní kavárny Coffee & Books přijdou ve čtvrtek 26. května povídat nejen o své knížce, ale hlavně o geologických zajímavostech a vybraných tématech souvisejících s využíváním zdejší pískovcové krajiny, zejména pak s těžbou nerostných surovin.


19.05.2022

Tornádo na jižní Moravě rok poté

Co loni v červnu zapříčinilo vznik tornáda na Moravě? Jak rozsáhlé byly škody tornádem způsobené a jak probíhal terénní průzkum po události? O tom bude ve čtvrtek 19. května na teplické hvězdárně povídat meteorolog, prognostik Mgr. Radek Tomšů z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.

Geoložka

 

Narozena 1976 v Praze. Geologii studovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Deset let vedla Oddělení geologie – skalní četu na Správě NP České Švýcarsko a působila též v Geologickém ústavu AV ČR v Praze. V současnosti je geoložkou a kurátorkou geologických sbírek Muzea města Ústí nad Labem.

Specializuje se především na regionální geologii – zejména pak křídové sedimenty a typickou geomorfologii pískovcových oblastí, inženýrskou geologii (problematiku skalního řícení a sesuvů) i geologii životního prostředí.

Je autorkou řady odborných i popularizačních článků, geologickými kapitolami přispěla do 11 knižních publikací, sepsala desítky odborných závěrečných zpráv a podílela se na tvorbě Plánu péče o Národní park České Švýcarsko a vybraná maloplošná území. Byla autorkou, spoluautorkou či kurátorkou 10 výstav a expozic. Jako hlavní autorka a kurátorka výstavy Písky známé i neznámé (zahrnující rovněž téma pískovcové krajiny Českosaského Švýcarska) převzala v roce 2020 cenu Gloria Musaealis za nejlepší výstavu roku.

V roce 2020 se také jako spoluautorka podílela na publikaci Geologie Českosaského Švýcarska.

 

Foto: Jiří Preclík, Muzeum města Ústí nad Labem


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP