Děčín

26. září

 

 
Aktuality

26.09.2023

Ptáci Českého Švýcarska

Labské pískovce, resp. České Švýcarsko, je velice známá oblast – zvlášť co se týče jejího turistického využití. Málokdo však ví, jaká území v sobě zahrnuje a jaké druhy ptáků (a nejen těch) v ní žijí. Je to území, které prodělalo a dodnes prodělává výrazné změny, jeho tvář se mění takřka před očima. Tento zajímavý svět navštívíme v úterý 26. září v děčínské kavárně Coffee & Books společně se zoologem a ornitologem Ing. Pavlem Bendou, Ph.D.


21.09.2023

Čas v nás i kolem nás

Čas automaticky přijímáme jako cosi, co plyne nezávisle na nás samotných. Je tomu skutečně tak? Kde se čas bere? Lze ovlivnit chod času? Jsou možné cesty do minulosti a budoucnosti? Kdy přestává mít čas smysl? Jaký je význam času při vzniku vesmíru a může být čas kvantovaný? Ve čtvrtek 21. září vás na teplické hvězdárně čeká nadčasové setkání s fyzikem a astrofyzikem prof. RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc.pražského ČVUT a Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy – a společná cesta za poznáváním tajemství času.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.

Paleontolog

Narozen v roce 1971 v Jičíně. Geologii se specializací na paleontologii vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později získal i doktorát, docenturu a profesuru. Věnuje se paleontologickému a paleoekologickému výzkumu geologických období mesozoika a kenozoika a stratigrafii hranice jury a křídy; jeho hlavní specializací jsou zejména hlavonožci a další bezobratlí.

Podílel se a dosud podílí na řešení výzkumných projektů grantové agentury (GAČR), je autorem nebo spoluautorem více než 80 odborných článků, 9 knih, atlasů a monografií (mj. Dávný svět zkamenělin, Praha 2004 nebo Putování naším pravěkem, Praha 2011). Věnuje se popularizaci paleontologie.

Účastnil se řady zahraničních expedic, navštívil například polární Ural, Bajkal, Kamčatku, moře Laptěvů, Krym, ale také Andalusii, poušť Gobi, Saharu, nebo marocký Atlas.

Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přednáší v předmětech: Paleoekologie, Historický vývoj globálního ekosystému, Paleontologie, Systematická paleontologie, Historická a stratigrafická geologie atd. Vede terénní cvičení z paleontologie a geobiologie na území České republiky i v zahraničí.

Je členem v redakčních radách (např. časopis Živa), odborných komisích aj.

 

Foto: Martin Košťák. Autoportrét s oslem. Asfla, Maroko

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP