Ústí nad Labem

13. dubna

 

 
Aktuality

13.04.2023

BEZ KOFEINU: Co je to meteor a jak se hledá meteorit?

Meteor a meteorit jsou podobná slova, která označují něco úplně jiného, i když souvislost tam je. Když chceme vidět meteor, díváme se nahoru, když hledáme meteorit, díváme se dolů. Kdy je nejlepší se dívat a jak víme, kde hledat prozradí ve čtvrtek 13. dubna převážně mladým návštěvníkům ústeckého muzea astronom RNDr. Jiří Borovička, CSc.Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově.


23.03.2023

Fascinující a záhadné: obrazce na planině Nazca

V jižní části Peru, nedaleko břehů Tichého oceánu, se po tisíc let rozvíjela kultura Nazca. Do světového povědomí se zapsala svými záhadnými geoglyfy, obřími obrazci a liniemi v poušti, které již sto let vzbuzují pozornost vědců i široké veřejnosti. O jihoamerické kultuře Nazca bude ve čtvrtek 23. března v děčínské kavárně Coffee & Books přednášet iberoamerikanistka Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.

Paleontolog

Narozen v roce 1971 v Jičíně. Geologii se specializací na paleontologii vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později získal i doktorát, docenturu a profesuru. Věnuje se paleontologickému a paleoekologickému výzkumu geologických období mesozoika a kenozoika a stratigrafii hranice jury a křídy; jeho hlavní specializací jsou zejména hlavonožci a další bezobratlí.

Podílel se a dosud podílí na řešení výzkumných projektů grantové agentury (GAČR), je autorem nebo spoluautorem více než 80 odborných článků, 9 knih, atlasů a monografií (mj. Dávný svět zkamenělin, Praha 2004 nebo Putování naším pravěkem, Praha 2011). Věnuje se popularizaci paleontologie.

Účastnil se řady zahraničních expedic, navštívil například polární Ural, Bajkal, Kamčatku, moře Laptěvů, Krym, ale také Andalusii, poušť Gobi, Saharu, nebo marocký Atlas.

Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přednáší v předmětech: Paleoekologie, Historický vývoj globálního ekosystému, Paleontologie, Systematická paleontologie, Historická a stratigrafická geologie atd. Vede terénní cvičení z paleontologie a geobiologie na území České republiky i v zahraničí.

Je členem v redakčních radách (např. časopis Živa), odborných komisích aj.

 

Foto: Martin Košťák. Autoportrét s oslem. Asfla, Maroko

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP