Děčín

26. května

 

 
Aktuality

26.05.2022

Geologie Českosaského Švýcarska

K 20. výročí založení Národního parku České Švýcarsko vyšla nedávno krásná kniha, jejímiž hlavními autorkami jsou geoložka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.Muzea města Ústí nad Labem a Mgr. Natálie Belisová ze Správy NP České Švýcarsko. Do děčínské kulturní kavárny Coffee & Books přijdou ve čtvrtek 26. května povídat nejen o své knížce, ale hlavně o geologických zajímavostech a vybraných tématech souvisejících s využíváním zdejší pískovcové krajiny, zejména pak s těžbou nerostných surovin.


19.05.2022

Tornádo na jižní Moravě rok poté

Co loni v červnu zapříčinilo vznik tornáda na Moravě? Jak rozsáhlé byly škody tornádem způsobené a jak probíhal terénní průzkum po události? O tom bude ve čtvrtek 19. května na teplické hvězdárně povídat meteorolog, prognostik Mgr. Radek Tomšů z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.

Paleontolog

Narozen v roce 1971 v Jičíně. Geologii se specializací na paleontologii vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později získal i doktorát, docenturu a profesuru. Věnuje se paleontologickému a paleoekologickému výzkumu geologických období mesozoika a kenozoika a stratigrafii hranice jury a křídy; jeho hlavní specializací jsou zejména hlavonožci a další bezobratlí.

Podílel se a dosud podílí na řešení výzkumných projektů grantové agentury (GAČR), je autorem nebo spoluautorem více než 80 odborných článků, 9 knih, atlasů a monografií (mj. Dávný svět zkamenělin, Praha 2004 nebo Putování naším pravěkem, Praha 2011). Věnuje se popularizaci paleontologie.

Účastnil se řady zahraničních expedic, navštívil například polární Ural, Bajkal, Kamčatku, moře Laptěvů, Krym, ale také Andalusii, poušť Gobi, Saharu, nebo marocký Atlas.

Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přednáší v předmětech: Paleoekologie, Historický vývoj globálního ekosystému, Paleontologie, Systematická paleontologie, Historická a stratigrafická geologie atd. Vede terénní cvičení z paleontologie a geobiologie na území České republiky i v zahraničí.

Je členem v redakčních radách (např. časopis Živa), odborných komisích aj.

 

Foto: Martin Košťák. Autoportrét s oslem. Asfla, Maroko

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP