Ústí nad Labem

11. července

 

 
Aktuality

13.06.2024

Binární asteroid Didymos a mise DART: Co se přesně stalo a jak se na tom podíleli ondřejovští astronomové

Binární asteroidální systém Didymos–Dimorphos byl cílem kosmické mise NASA s názvem „Double Asteroid Redirection Test“ (DART). 26. září 2022 tato sonda narazila do menšího z obou těles, Dimorphosu, a změnila jeho dráhu kolem hlavního tělesa, Didymosu. Šlo o první úspěšný test technologie odchýlení nebezpečného asteroidu z kolizního kurzu se Zemí metodou kinetického impaktoru. Ve čtvrtek 13. června bude astronom Mgr. Petr Pravec, Dr.Astronomického ústavu AV ČR na hvězdárně v Teplicích prezentovat nejen průběh a výsledky této mise, ale také konkrétní příspěvky ondřejovských astronomů.


06.06.2024

BEZ KOFEINU: Jak se letadla stala králi nebes. Hrdinové a stroje, které změnily náš svět

Připojte se k nám na fascinující cestu časem, během níž prozkoumáme vývoj letectví od jeho počátků až po nadějné vyhlídky do budoucna. Přednáška pilota a odborníka na leteckou techniku Jakuba Charezińského, určená především dětem a mládeži, se koná ve čtvrtek 6. června v Muzeu města Ústí nad Labem. Začne u skromných experimentů bratří Wrightů na počátku 20. století, kteří poprvé zdolali gravitaci na obyčejném motorovém kluzáku.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.

Paleontolog

Narozen v roce 1971 v Jičíně. Geologii se specializací na paleontologii vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později získal i doktorát, docenturu a profesuru. Věnuje se paleontologickému a paleoekologickému výzkumu geologických období mesozoika a kenozoika a stratigrafii hranice jury a křídy; jeho hlavní specializací jsou zejména hlavonožci a další bezobratlí.

Podílel se a dosud podílí na řešení výzkumných projektů grantové agentury (GAČR), je autorem nebo spoluautorem více než 80 odborných článků, 9 knih, atlasů a monografií (mj. Dávný svět zkamenělin, Praha 2004 nebo Putování naším pravěkem, Praha 2011). Věnuje se popularizaci paleontologie.

Účastnil se řady zahraničních expedic, navštívil například polární Ural, Bajkal, Kamčatku, moře Laptěvů, Krym, ale také Andalusii, poušť Gobi, Saharu, nebo marocký Atlas.

Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přednáší v předmětech: Paleoekologie, Historický vývoj globálního ekosystému, Paleontologie, Systematická paleontologie, Historická a stratigrafická geologie atd. Vede terénní cvičení z paleontologie a geobiologie na území České republiky i v zahraničí.

Je členem v redakčních radách (např. časopis Živa), odborných komisích aj.

 

Foto: Martin Košťák. Autoportrét s oslem. Asfla, Maroko

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP