Tisá

22. února

 

 
Aktuality

22.02.2024

Pozitivní spirála hmotnosti aneb Do základního tábora pod Everestem s pětikilovým batůžkem

Poučení o novém trendu ultralehké turistiky, jak cestovat (téměř) kamkoli na světě s minimalistickým vybavením, si pro vás na čtvrtek 22. února připravil Jiří Kostínek, outdoorový atlet, cestovatel a vedoucí kurzů ultralehké turistiky a seakayaku. Přednáška s praktickou ukázkou a nečekaným přesahem do psychohygieny, dějin tělesné výchovy, vytrvalostního tréninku, environmentalistiky a řízení rizika se koná v kavárně a restauraci Refugio v Tisé.


15.02.2024

Etologie – u kořenů poznání chování člověka a zvířat

Snaha o pochopení a předvídání způsobů chování provází člověka od nepaměti, jak dokládají jeskynní malby. V roce 1973 K. Lorenz, N. Tinbergen a K. von Frisch získali za výzkum chování Nobelovu cenu – sledovali, co, proč a jak dělají včely, ryby, ptáci i my, lidé. Položili tím základy takzvané klasické evropské etologie. Etoložka doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vám na řadě příkladů představí poznatky z oblasti etologie, které formují život zvířat a ovlivňují i člověka. Ve čtvrtek 15. února v teplickém Planetáriu.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ing. Jaroslav Nýdrle

a Ing. Dominik Brétt

Geoinformatici

Ing. Jaroslav Nýdrle

Fotbalista, badmintonista, lyžař, pilot dronu - GIS technik a vědec začátečník (FŽP UJEP, FsV ČVUT).

Vystudoval Sportovní gymnázium Jilemnice (2004–2008). Následovalo bakalářské studium oboru Aplikované geografie pod Ještědem v Liberci na místní Technické univerzitě (2008–2011). Pokračoval v praxi geoinformatiky: Specialista GIS na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy, lektor GIS na TU v Liberci, specialista GIS na Magistrátu města Liberec, Technik GIS na UJEP. V roce 2018 se rozhodl dokončit si navazující VŠ vzdělání na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a vystudoval obor Revitalizace krajiny (2018–2020). V roce 2020 navázal doktorským studiem na Českém vysokém učení technickém, kde se učí oboru Geomatika.

Ing. Dominik Brétt

Nadšený powerlifter, droní pilot, vědec začátečník – GIS technik.

Vystudoval obor Ochrana životního prostředí na Fakultě životního prostředí UJEP v letech 2015–2018. Na studium navázal magisterským oborem Revitalizace krajiny na téže fakultě v letech 2018–2020. Ihned po úspěšném absolvování nastoupil na doktorské studium na Fakultu stavební ČVUTGeomatika (od roku 2020 dosud).
Od roku 2019 působí zároveň jako technický pracovník na Fakultě životního prostředí UJEP na katedře geoinformatiky.

 

Foto: Jaroslav Nýdrle

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP