Ústí nad Labem

15. srpna

 

 
Aktuality

15.08.2024

Fyzika piva

Pivo, to není jen nápoj! Zajímá vás, proč má pivo pěnu? Kde se bere jeho barva? Jak poznat, jestli je plechovka piva natlakovaná? Jak pomocí piva porozumět celé řadě fyzikálních jevů a zákonů? V přednášce částicového fyzika a popularizátora vědy Mgr. Martina Rybáře, Ph.D. z pražské Univerzity Karlovy, doplněné sérií experimentů, uslyšíte nejen odpovědi na tyto otázky. Ve čtvrtek 15. srpna v ústeckém muzeu!


18.07.2024

Nano-Atto – na velikosti a rychlosti záleží aneb Proč potřebujeme rychle měřit v nanosvětě?

Vesmír nás fascinuje nejen svojí krásou, ale zejména rozlehlostí: jednotlivé objekty často dělí mnoho astronomických jednotek prázdného prostoru. V rámci Café Nobel, které bude ve čtvrtek 18. července hostit hvězdárna v Teplicích, se spolu s doc. RNDr. Stanislavem Danišem, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ponoříme do naprosto odlišného světa. Mohli bychom jej označit za protipól vesmíru, neboť vzdálenosti mezi jeho „obyvateli“ je na první pohled naprosto zanedbatelná.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ing. Jaroslav Nýdrle

a Ing. Dominik Brétt

Geoinformatici

Ing. Jaroslav Nýdrle

Fotbalista, badmintonista, lyžař, pilot dronu - GIS technik a vědec začátečník (FŽP UJEP, FsV ČVUT).

Vystudoval Sportovní gymnázium Jilemnice (2004–2008). Následovalo bakalářské studium oboru Aplikované geografie pod Ještědem v Liberci na místní Technické univerzitě (2008–2011). Pokračoval v praxi geoinformatiky: Specialista GIS na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy, lektor GIS na TU v Liberci, specialista GIS na Magistrátu města Liberec, Technik GIS na UJEP. V roce 2018 se rozhodl dokončit si navazující VŠ vzdělání na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a vystudoval obor Revitalizace krajiny (2018–2020). V roce 2020 navázal doktorským studiem na Českém vysokém učení technickém, kde se učí oboru Geomatika.

Ing. Dominik Brétt

Nadšený powerlifter, droní pilot, vědec začátečník – GIS technik.

Vystudoval obor Ochrana životního prostředí na Fakultě životního prostředí UJEP v letech 2015–2018. Na studium navázal magisterským oborem Revitalizace krajiny na téže fakultě v letech 2018–2020. Ihned po úspěšném absolvování nastoupil na doktorské studium na Fakultu stavební ČVUTGeomatika (od roku 2020 dosud).
Od roku 2019 působí zároveň jako technický pracovník na Fakultě životního prostředí UJEP na katedře geoinformatiky.

 

Foto: Jaroslav Nýdrle

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP