Ústí nad Labem

13. dubna

 

 
Aktuality

13.04.2023

BEZ KOFEINU: Co je to meteor a jak se hledá meteorit?

Meteor a meteorit jsou podobná slova, která označují něco úplně jiného, i když souvislost tam je. Když chceme vidět meteor, díváme se nahoru, když hledáme meteorit, díváme se dolů. Kdy je nejlepší se dívat a jak víme, kde hledat prozradí ve čtvrtek 13. dubna převážně mladým návštěvníkům ústeckého muzea astronom RNDr. Jiří Borovička, CSc.Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově.


23.03.2023

Fascinující a záhadné: obrazce na planině Nazca

V jižní části Peru, nedaleko břehů Tichého oceánu, se po tisíc let rozvíjela kultura Nazca. Do světového povědomí se zapsala svými záhadnými geoglyfy, obřími obrazci a liniemi v poušti, které již sto let vzbuzují pozornost vědců i široké veřejnosti. O jihoamerické kultuře Nazca bude ve čtvrtek 23. března v děčínské kavárně Coffee & Books přednášet iberoamerikanistka Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ing. Tomáš Lank

Specialista v oboru odpadového hospodářství

Je absolventem Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oboru Odpadové hospodářství. Studium ukončil v roce 2004 a nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady. Od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru životního prostředí.

Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval.

Ze zájmu dodává přednášky pro města i do škol, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP. Jako rodák z Ústeckého kraje zná místní poměry a dispozice a vstoupil již do povědomí odborné veřejnosti v odpadovém hospodářství.

 

Foto: UJEP Ústí nad Labem

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP