Děčín

26. května

 

 
Aktuality

26.05.2022

Geologie Českosaského Švýcarska

K 20. výročí založení Národního parku České Švýcarsko vyšla nedávno krásná kniha, jejímiž hlavními autorkami jsou geoložka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.Muzea města Ústí nad Labem a Mgr. Natálie Belisová ze Správy NP České Švýcarsko. Do děčínské kulturní kavárny Coffee & Books přijdou ve čtvrtek 26. května povídat nejen o své knížce, ale hlavně o geologických zajímavostech a vybraných tématech souvisejících s využíváním zdejší pískovcové krajiny, zejména pak s těžbou nerostných surovin.


19.05.2022

Tornádo na jižní Moravě rok poté

Co loni v červnu zapříčinilo vznik tornáda na Moravě? Jak rozsáhlé byly škody tornádem způsobené a jak probíhal terénní průzkum po události? O tom bude ve čtvrtek 19. května na teplické hvězdárně povídat meteorolog, prognostik Mgr. Radek Tomšů z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ing. Tomáš Lank

Specialista v oboru odpadového hospodářství

Je absolventem Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oboru Odpadové hospodářství. Studium ukončil v roce 2004 a nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady. Od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru životního prostředí.

Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval.

Ze zájmu dodává přednášky pro města i do škol, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP. Jako rodák z Ústeckého kraje zná místní poměry a dispozice a vstoupil již do povědomí odborné veřejnosti v odpadovém hospodářství.

 

Foto: UJEP Ústí nad Labem

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP