Tisá

5. října

 

 
Aktuality

05.10.2023

Spolupráce velmocí? Vliv války na Ukrajině na kosmonautiku

Barbarský útok ruských vojsk na Ukrajinu 24. února 2022 změnil v okamžiku nejen miliony lidských životů na naší planetě, ale projevil se velice rychle i ve vesmíru. Bude pokračovat spolupráce velmocí na Mezinárodní vesmírné stanici a nedojde k jejímu zániku? Jak dopadnou další dlouhé roky chystané mezinárodní projekty? Na tyto a řadu dalších otázek odpoví ve čtvrtek 5. října v restauraci a kavárně Refugio v Tisé na Ústecku Milan Halousek z České astronomické společnosti a vzdělávacího spolku KOSMOS-NEWS.


26.09.2023

Ptáci Českého Švýcarska

Labské pískovce, resp. České Švýcarsko, je velice známá oblast – zvlášť co se týče jejího turistického využití. Málokdo však ví, jaká území v sobě zahrnuje a jaké druhy ptáků (a nejen těch) v ní žijí. Je to území, které prodělalo a dodnes prodělává výrazné změny, jeho tvář se mění takřka před očima. Tento zajímavý svět navštívíme v úterý 26. září v děčínské kavárně Coffee & Books společně se zoologem a ornitologem Ing. Pavlem Bendou, Ph.D.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ing. Tomáš Lank

Specialista v oboru odpadového hospodářství

Je absolventem Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oboru Odpadové hospodářství. Studium ukončil v roce 2004 a nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady. Od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru životního prostředí.

Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval.

Ze zájmu dodává přednášky pro města i do škol, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP. Jako rodák z Ústeckého kraje zná místní poměry a dispozice a vstoupil již do povědomí odborné veřejnosti v odpadovém hospodářství.

 

Foto: UJEP Ústí nad Labem

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP