Ústí nad Labem

15. srpna

 

 
Aktuality

15.08.2024

Fyzika piva

Pivo, to není jen nápoj! Zajímá vás, proč má pivo pěnu? Kde se bere jeho barva? Jak poznat, jestli je plechovka piva natlakovaná? Jak pomocí piva porozumět celé řadě fyzikálních jevů a zákonů? V přednášce částicového fyzika a popularizátora vědy Mgr. Martina Rybáře, Ph.D. z pražské Univerzity Karlovy, doplněné sérií experimentů, uslyšíte nejen odpovědi na tyto otázky. Ve čtvrtek 15. srpna v ústeckém muzeu!


18.07.2024

Nano-Atto – na velikosti a rychlosti záleží aneb Proč potřebujeme rychle měřit v nanosvětě?

Vesmír nás fascinuje nejen svojí krásou, ale zejména rozlehlostí: jednotlivé objekty často dělí mnoho astronomických jednotek prázdného prostoru. V rámci Café Nobel, které bude ve čtvrtek 18. července hostit hvězdárna v Teplicích, se spolu s doc. RNDr. Stanislavem Danišem, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ponoříme do naprosto odlišného světa. Mohli bychom jej označit za protipól vesmíru, neboť vzdálenosti mezi jeho „obyvateli“ je na první pohled naprosto zanedbatelná.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ing. Tomáš Lank

Specialista v oboru odpadového hospodářství

Je absolventem Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oboru Odpadové hospodářství. Studium ukončil v roce 2004 a nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady. Od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru životního prostředí.

Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval.

Ze zájmu dodává přednášky pro města i do škol, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP. Jako rodák z Ústeckého kraje zná místní poměry a dispozice a vstoupil již do povědomí odborné veřejnosti v odpadovém hospodářství.

 

Foto: UJEP Ústí nad Labem

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP