Ústí nad Labem

2. května

 

 
Aktuality

02.05.2024

Tradiční hudba a tradiční nástroje Kanárských ostrovů

Ve čtvrtek 2. května se v ústeckém muzeu můžete setkat s českou hudebnicí a uměleckou ředitelkou Monikou Srncovou, pro níž jsou už 20 let druhým domovem Kanárské ostrovy. Jak vám prozradí, význam tohoto souostroví v historicko-kulturním vývoji Španělska a Latinské Ameriky vůbec není zanedbatelný. Prozkoumáme ho spolu zblízka.


25.04.2024

Afrika: Slon nad zlato

„Chráním divočinu v Africe“ může znít jako klišé. Výzkumník a fotograf Mgr. Tomáš Jůnek, PhD Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vás ve čtvrtek 25. dubna v Refugiu v Tisé vezme do neprozkoumaného konžského pralesa i do největších národních parků v zemích, kam běžného Evropana jet ani nenapadne.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Ing. Tomáš Lank

Specialista v oboru odpadového hospodářství

Je absolventem Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oboru Odpadové hospodářství. Studium ukončil v roce 2004 a nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady. Od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru životního prostředí.

Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval.

Ze zájmu dodává přednášky pro města i do škol, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP. Jako rodák z Ústeckého kraje zná místní poměry a dispozice a vstoupil již do povědomí odborné veřejnosti v odpadovém hospodářství.

 

Foto: UJEP Ústí nad Labem

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP