Ústí nad Labem

11. července

 

 
Aktuality

13.06.2024

Binární asteroid Didymos a mise DART: Co se přesně stalo a jak se na tom podíleli ondřejovští astronomové

Binární asteroidální systém Didymos–Dimorphos byl cílem kosmické mise NASA s názvem „Double Asteroid Redirection Test“ (DART). 26. září 2022 tato sonda narazila do menšího z obou těles, Dimorphosu, a změnila jeho dráhu kolem hlavního tělesa, Didymosu. Šlo o první úspěšný test technologie odchýlení nebezpečného asteroidu z kolizního kurzu se Zemí metodou kinetického impaktoru. Ve čtvrtek 13. června bude astronom Mgr. Petr Pravec, Dr.Astronomického ústavu AV ČR na hvězdárně v Teplicích prezentovat nejen průběh a výsledky této mise, ale také konkrétní příspěvky ondřejovských astronomů.


06.06.2024

BEZ KOFEINU: Jak se letadla stala králi nebes. Hrdinové a stroje, které změnily náš svět

Připojte se k nám na fascinující cestu časem, během níž prozkoumáme vývoj letectví od jeho počátků až po nadějné vyhlídky do budoucna. Přednáška pilota a odborníka na leteckou techniku Jakuba Charezińského, určená především dětem a mládeži, se koná ve čtvrtek 6. června v Muzeu města Ústí nad Labem. Začne u skromných experimentů bratří Wrightů na počátku 20. století, kteří poprvé zdolali gravitaci na obyčejném motorovém kluzáku.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Mgr. Lucie Radová

Památkářka

 

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářský obor kulturně historická regionalistika a následně magisterské studium stavební historie. Od roku 2004 pracuje v oddělení garantů ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Badatelsky se věnuje zejména historickým stavbám spojeným s pěstováním a zpracováním chmele s přesahy do problematiky formování kulturní krajiny, vesnických sídel a historie zemědělství. V letech 2016–2020 vedla výzkumný úkol Dokumentace historických staveb sloužících pro sušení a zpracování chmele financovaný Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI. Okrajově se zabývá také proměnou krajiny a sídel v pohraničí v důsledku rozvoje těžby ve druhé polovině 20. století.

Je autorkou nebo spoluautorkou několika publikací a studií:

Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán: historické stavby sloužící pro zpracování chmele (2020, spoluautor) 

Chmelařská krajina Žatecka ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století (2017) 

Mostecko – sonda do života vesnic (2017, spoluautor) 

Metodika dokumentace sakrální architektury (2015, spoluautor)

Památková péče v městské památkové rezervaci Žatec (1961–2011) (2012) 

Pražský starosta Čeněk Gregor a velké pražské podniky na konci 19. a na počátku 20. století (2010).

 

 

Foto: archiv L. Radové


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP