Ústí nad Labem

12. srpna

 

 
Aktuality

15.07.2021

Exoplanetární světy a jejich atmosféry

Od objevu první exoplanety obíhající hvězdu slunečního typu uběhlo přes čtvrt století. Dnes známe přes čtyři tisíce vzdálených světů. Otázka je, jak tyto světy vypadají – mají modré nebe jako naše Země, může na nich existovat život? A jak lze tyto světy zkoumat? Všechny tyto otázky otevře ve čtvrtek 15. července během své přednášky na teplické hvězdárně astronom a astrofyzik RNDr. Petr Kabáth, Ph.D.Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Také prozradí, jak se do honby za exoplanetami zapojují čeští astronomové.


08.07.2021

Očima vážek vzduchem i vodou

Od dravých larev podvodního světa, přes jejich metamorfózu na stéble ostřice k létavému dospělci a přes svatební lety zase k vajíčku. Co za tajemství skrývá hmyzí skupina vážek, která v téměř nezměněné podobě přežívá na Zemi přes 250 milionů let? Jaké druhy vážek máme u nás a jaké volí strategie přežití? Jak se vážky využívají ke zhodnocení stavu prostředí a proč je užitečné je sledovat? O tom bude ve čtvrtek 8. července v ústeckém muzeu vyprávět ekoložka Kateřina LandováČeského svazu ochránců přírody.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Dětský lékař, teolog, bioetikJaromír MatějekVzdělání

 

2010 – uzavřeno doktorské studium na KTF UK, specializace teologická etika a spirituální teologie. Dizertační práce: Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos. Školitel: Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann. Titul: Th.D.

 

2009 – uzavřeno rigorózní řízení na KTF UK. Rigorózní práce: Etické aspekty tzv. dříve projevených přání pacienta. Titul: ThLic.

 

2006 – uzavřeno doktorské studium na LF MU, obor lékařská etika. Dizertační práce: Svědomí v lékařské etice. Školitelka: Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. Titul: Ph.D.

 

2000 – uzavřeno magisterské studium na KTF UK. Diplomová práce: Etické aspekty prenatální diagnostiky. Školitel: ThDr. Jiří Skoblík. Titul: Mgr.

 

1995 – uzavřeno magisterské studium na LF MU, obor všeobecné lékařství. Titul: MUDr.

 

1989 – maturita na Gymnáziu Třebíč.

 

 

 

Psychoterapeutický výcvik

 

2011 – dosud – Výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka. Organizátor: Person Centered Approach Institut Praha.

 

 

 

Další kurzy

 

2012 – 2013 – Univerzita medicínského práva. Roční kurz zaměřený na analýzu konkrétních právních kauz. Organizátor: Česká lékařská komora, právní oddělení.

 

 

 

Studijní pobyty

 

13. – 15. 9. 2012 – „Medizinisches Kolloquium“ – vzdělávání v rámci Association of Bioethicists in Central Europe (BCE), Lilienfeld, Rakousko. Vedoucí kolokvia: Prof. Dr. Giovanni Maio, M. A. (Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Universität Freiburg), Univ.-Prof. DDr. Walter Schaupp (Institut für Moraltheologie, Universität Graz).

 

2009/2010 – studijní pobyt v rámci programu Erasmus na Katholisch-theologische Fakultät Universität Wien (9 měsíců).

 

2007 – badatelský pobyt v Universitäts- und Landesbibliothek Münster (1 týden).

 

2002 – stáž v Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (1 rok).

 

1994 – stáž v Centre Hospitalier Régional Universitaire de Dijon – během magisterského studia na LF MU (6 týdnů).

 

 

 

Jazykové znalosti

 

Anglický jazyk – základní státní jazyková zkouška (1993).

 

Francouzský jazyk – zkouška v rámci doktorandského studia na LF MU.

 

Německý jazyk – aktivní a pasivní znalost. Letní škola německého jazyka – Geldern, Německo. Pořadatel KTF UK (2007).

 

Latinský jazyk – zkouška v rámci magisterského studia na KTF UK.

 

Italský jazyk – pasivní znalost.

 

Ruský jazyk – pasivní znalost.

 

Biblická řečtina – základy.

 

Klasická staroslověnština – základy.

 

 

 

Zaměstnání – lékařská praxe

 

1. 10. 2008 – 31. 8. 2009 – zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice v Třebíči.

 

1995 – 2009 – lékař dětského oddělení Nemocnice v Třebíči.

 

2008 – diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

 

2004 – specializovaná způsobilost lékaře v oboru dětské lékařství.

 

1999 – licence České lékařské komory k výkonu lékařské praxe.

 

1998 – atestace I. stupně z pediatrie.

 

 

 

Zaměstnání – pedagogická praxe

 

Od 1. 9. 2012 – Akademický pracovník Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

1. 9. 2010 – 31. 8. 2012 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra kulturních a náboženských studií, akademický pracovník.

 

2008 – dosud – externí učitel na KTF UK (konkrétní morálka, lékařská etika).

 

2007 – 2009 a 2011 – externí učitel na 3. LF UK (etika v pediatrii - v češtině a angličtině).

 

2007 – 2010 – přednášková činnost v NCO NZO Brno.

 

2001 a 2004 – 2006 – učitel pediatrie na Střední zdravotnické škole.

 

 

 

Členství v radách a komisích

 

2013 – dosud – člen výboru České společnosti paliativní medicíny.

 

1. 3. 2011 – dosud – člen Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

 

2009 – dosud – člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

2007 –2011 – člen Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu v Třebíči.

 

 

 

Členství v odborných společnostech                                              

 

Association of Bioethicists in Central Europe.

 

Společnost lékařské etiky ČLS JEP.

 

Česká společnost paliativní medicíny.

 

Česká a Slovenská pediatrická společnost.

 

Společnost Otokara Březiny.

 

Česká křesťanská akademie, od r. 2006 předseda místní pobočky Třebíč.

 

 

 

Záliby

 

Vytrvalostní běh (5x Prague International Marathon), MTB.

 

Sborový zpěv.

 


Převzato z: http://www.etickeporadenstvi.cz/o-nas/

 

Portréty hostů od 2016

Sima Zdislav
2015, Pavel Kopp, Ceske Svycarsko menší
Karel Nepraš, Gargáno 2007
Šmejda
MartinFROUZ_FSD4485
Dulíková Veronika
Křížová
Větrovský Petr
Kousal
Fridrichovský výřez
šíl martin3
Jan Jirsák
Wagner
Autor-ESO Petr Horálek
Sýkora Milan
foto_KK
Malinovský 02
1
Václavík b
Filippi 02
Kieslich
Bankovská-Morlová
Vlček Kamil
Bankovská-Motlová
Petr_Jašek_foto_01 - b
Oblékání pravěku_162
Ferus Martin
MusilovaLenka b
Adamec-Jan
Věra Vrabcová
Nguyen Hong Vu00001 b
Dániel
Kyša
ekrt_foto
DSC_0670 b
Škoda Radek
Stanislav Vosolsobe malý
Josef Trögl
DSC_0326 b
Maciej Zapior_foto
Novotná Sylva
IMG_2479u. Daniela Martinová
Šiška 02
IMG_7053_1 menší
fotka_intos
KM bb
02_Poustka malý
Kusbach
Majer
majda_Gajdošová
Brož malý
fotka_JK
Slavíková Lenka
Kletetschka
IMG_6388
Richard_Pokorný
VR.JPG
DSC_0034 bb
Diana Nebeská
Kateřina Landová
kabathfotoPortréty hostů Café Nobel

Jiří Adamovič
Martina Balzarová
Martina Balzarová
Miroslav Bárta
Miroslav Bárta
Miroslav Bárta
Václav Beran
Jan D. Bláha
Pavel Boháček
Jiří Borovička
Brezinova Helena
Václav Cílek
Václav Cílek
Václav Cílek
Václav Cílek
Václav Cílek
Michaela Czerneková
Michaela Czerneková
Alžběta Danielisová
Alžběta Danielisová, Tomáš Mangel
Stanislav Daniš
Stanislav Daniš
Dalibor Dobiáš
Vlastimil Dohnal
Vlastimil Dohnal
David Eben
Antonín Fejfar
Antonín Fejfar
Jiří Grygar
Jiří Grygar
Jiří Grygar
Jiří Grygar
Jiří Grygar a Jana Komínová
 Jaroslav Achab Haidler
Jaroslav Achab Haidler
Jaromír Hajer
Jaromír Hajer
Lenka Hájková
Milan Halousek
Milan Halousek
Vlastimil Hart
Jan Havlíček
Cyril Höschl
Pavel Hošek
Petr Houdek
Helena Illnerová
Helena Illnerová
Eva Jozífková
Eva Jozífková
Petr Kliment
Stanislav Komárek
Jana Komínová
Jana Komínová a Frederik Velinský
Michaela Konopíková
Zuzana Marie Kostic
Zuzana Marie Kostic
František Koukolík
František Koukolík
Jiří Králík
Petr Kulhánek
Petr Kulhánek
Lukáš Laibl
Lukáš Laibl
Renata Landgráfová
Renata Landgráfová
Tomáš Mangel
Tomáš Mangel, Alžběta Danielisová
Jana Maříková
Pavlína Mašková
Pavlína Mašková
Jaromír Matějek
Jaromír Matějek 1
Radek Mikuláš
Minarikova
Luboš Motl
Jiří Králík, Luboš Motl
Luboš Motl
Luboš Motl
Zdeněk Mueller
Martin Novák, Jana Komínová, Jan Šrejber
Martin Novák, Frederik Velinský
Julie Nováková
Tomáš Petrásek
Stanislav Poddaný
Kamil Podroužek
Pretel Jan
Michal Porteš
Jakub Rozehnal
Socha Vladimír
Martin Soukup
Matyáš Šanda
Jan Šrejber
Pavel Titz
Petr Tomek.JPG
František Vyskočil
František Vyskočil
František Vyskočil
František Vyskočil
František Vyskočil
Science Café, předchůdce Café Nobel
Frederik Velinský
David Tomíček
Michal Varady
Michal Varady
Kristýna Urbanová
Kristýna Urbanová
Michal Vaclavik
Michal Vaclavik
Petr Tomek.JPG
Prokop Závada
Frank Otakar
Dolejší
SilvieSvarcova_2015
Klusoň Pavel
Sádlo z TVARu
Řeháková Milada
Vymazalová
Rabas Premysl
Bernardová 03
Fotografie0310 b
P1060602 upr.JPG
Špičák Aleš - v Yosemite s Davem Hillem seismologem z USGS
Brož Petr
Philippová Lenka
Anděra Miloš
Hábl Jan 01
Hábl Jan 02
Francová Martina
Petr Jaroslav
Hasil_mensi
Kuna
Kuna
Thinová.JPG
Thinová - Etna.JPG
Straka Jakub
Kynčl 01
Andreska Dominik ořez
Trefný b
Jurickova
Kršul b
kopecky
Kolská 01b
Toman
Mixa Petr ořez
Krejčí menší
Štědrá 03
Ledvinka b
stanislav-lhota
adamek_1a
Pohunek 1
Sykorova2
Jůnek na Mt. Cameroon
PJV_Cameroon_2 b
Cepak
suchan4
Petr Vorlicek
Hajzler
IMG_0054u menší
Filip Hrbek.JPG
Mináriková a Blondie
Petr Pravec
COROT-2b_loses_mass
Wasp-39b_and_its_parent_star
Vlček Martin
Gvoždík
Hrabalova.JPG
Jiří Janák b
Krátká Magda
Lubomír Novak
Jiri_Patoka
Jiruska
Portrét JK v Abúsíru. Foto petr Košárek. menší
Hamplová Ludmila
PK-upr
jirkarehak
Petrásek Tomáš
DSC_0052 b
Sci-fi 01
Sci-fi 02OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP