Ústí nad Labem

15. srpna

 

 
Aktuality

15.08.2024

Fyzika piva

Pivo, to není jen nápoj! Zajímá vás, proč má pivo pěnu? Kde se bere jeho barva? Jak poznat, jestli je plechovka piva natlakovaná? Jak pomocí piva porozumět celé řadě fyzikálních jevů a zákonů? V přednášce částicového fyzika a popularizátora vědy Mgr. Martina Rybáře, Ph.D. z pražské Univerzity Karlovy, doplněné sérií experimentů, uslyšíte nejen odpovědi na tyto otázky. Ve čtvrtek 15. srpna v ústeckém muzeu!


18.07.2024

Nano-Atto – na velikosti a rychlosti záleží aneb Proč potřebujeme rychle měřit v nanosvětě?

Vesmír nás fascinuje nejen svojí krásou, ale zejména rozlehlostí: jednotlivé objekty často dělí mnoho astronomických jednotek prázdného prostoru. V rámci Café Nobel, které bude ve čtvrtek 18. července hostit hvězdárna v Teplicích, se spolu s doc. RNDr. Stanislavem Danišem, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ponoříme do naprosto odlišného světa. Mohli bychom jej označit za protipól vesmíru, neboť vzdálenosti mezi jeho „obyvateli“ je na první pohled naprosto zanedbatelná.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

11.07. 2024

Prvních sto let středověkého Vyšehradu očima současné archeologie: nové objevy a nové otázky

Vedoucí archeologického výzkumu na Vyšehradě Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze přiblíží ve čtvrtek 11. července návštěvníkům ústeckého muzea poslední objevy z tohoto významného českého hradu, který byl ve středověku sídlem Přemyslovců a politickým centrem Čech. Zaměří se při tom na málo známé nejstarší období, zhruba mezi lety 950 a 1070.

Doporučená rezervace na adrese muzeumusti@muzeumusti.cz

Jakou úlohu sehrával Vyšehrad v této nejstarší době? Měl již od svého založení nějakou výjimečnou pozici mezi ostatními přemyslovskými centry tehdejší doby? A jak to lze doložit archeologickým výzkumem, když písemných dokladů o tomto období je zcela nepatrné množství?

Přijďte se seznámit s poznatky z výzkumu velkého předrománského kostela, dílny na výrobu drahých kovů, dřevěných domů, které byly patrně obývány příslušníky přemyslovské dynastie, a dřevěné haly, v níž se možná konaly sněmy tehdejších elit.

Přednáška v Muzeu města Ústí nad Labem začne jako obvykle v 17 hodin.

Rezervovaná místa je nutné obsadit nejpozději 15 minut před zahájením akce, jinak rezervace propadají. Děkujeme za pochopení!

 

Foto v abstraktu: Rotunda sv. Martina na Vyšehradě. Zdroj: Pixabay.com

Foto v článku: Archeologické výzkumy na Vyšehradě. Autor © Ladislav Varadzin

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP