Tisá

7. prosince

 

 
Aktuality

07.12.2023

Asketové z pouští: Jak se žije rostlinám v extrémních podmínkách suchých míst naší planety

Dokonce i v pouštích a polopouštích, kde je limitujícím faktorem nedostatek vody, existuje téměř dokonale fungující rostlinný svět. Botanik, pedagog a cestovatel Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín–Libverda, vás ve čtvrtek 7. prosince v kavárně a restauraci Refugio v Tisé provede suchými oblastmi Afriky, Střední Ameriky, Jižní Ameriky i USA.


14.11.2023

Jak zkoumat paranormální jevy

Dá se prokázat telepatie? Jasnovidectví? Posílání energie na dálku? A jak takové prokazování funguje a probíhá? O své zkušenosti s paranormálními experimenty bude mluvit spisovatel a publicista Leoš Kyša, zakladatel Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos. Máte nadpřirozené schopnosti? Přijďte v úterý 14. listopadu do teplického planetária a nechte se otestovat!Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Mgr. Jan Hasil, Ph.D.

Archeolog

 

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v současnosti je vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. V uplynulých semestrech působil i jako externí vyučující na Filozofické fakultě UK v Praze a na Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Zabývá se obdobím raného středověku; jeho profilovým tématem jsou zejména nadregionální kulturní kontakty Čech s merovejským, karolinským či avarským prostředím. Podílí se na systematickém výzkumu hradišť předpřemyslovského a přemyslovského období (Praha–Královice, Praha–Vinoř, Tismice na Kolínsku), a to formou archeologických odkryvů, nedestruktivních průzkumů i prospekcí detektorem kovů. Vedle zájmu o archeologii se zabývá též historií, zejména osobností a dílem kronikáře Kosmy. Svou zálibu v moderních dějinách přetavil v zájem o archeologii nejmladších období, tzv. archeologii modernity.

Kontakt: hasil@arup.cas.cz.

 

 

 

Výběr z publikací:

Kuna, M. et al. 2014, 2015: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha: ARÚ AV ČR – Academia (1. a 2. vydání).

Hasil, P. – Novák, D. – Hasil, J. 2015: „Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov). Zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě“. Archaeologia historica 40/1, s. 179-205.

Boháčová, I. – Podliska J. et al. 2017, 2018: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha: ARÚ AV ČR (1. a 2. vydání).

Hasil, J. 2018: Chebsko v raném středověku. Archeologie středoevropského regionu v 7.-12. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Bak, J. – Rychterová, P. – Hasil, J. et al. 2019: Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum - Cosmas of Prague, The Chronicle of the Czechs. Central European Medieval Texts 10. Budapest – New York: CEU Press.

Hasil, J. – Hasil, P. – Kočár, P. – Kyselý, R. 2020: „The materiality of forced labour: settlement waste of communities at WWII mining plant and PoW camp in Rolava (North-West Bohemia)“. Journal of Conflict Archaeology 15/2, s. 91-117.

Hasil, J. – Hasil, P. et al. 2021: Tři etudy z archeologie moderní společnosti. Praha: Academia (v tisku).

 

Foto: archiv Jana Hasila

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP