Děčín

26. května

 

 
Aktuality

26.05.2022

Geologie Českosaského Švýcarska

K 20. výročí založení Národního parku České Švýcarsko vyšla nedávno krásná kniha, jejímiž hlavními autorkami jsou geoložka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.Muzea města Ústí nad Labem a Mgr. Natálie Belisová ze Správy NP České Švýcarsko. Do děčínské kulturní kavárny Coffee & Books přijdou ve čtvrtek 26. května povídat nejen o své knížce, ale hlavně o geologických zajímavostech a vybraných tématech souvisejících s využíváním zdejší pískovcové krajiny, zejména pak s těžbou nerostných surovin.


19.05.2022

Tornádo na jižní Moravě rok poté

Co loni v červnu zapříčinilo vznik tornáda na Moravě? Jak rozsáhlé byly škody tornádem způsobené a jak probíhal terénní průzkum po události? O tom bude ve čtvrtek 19. května na teplické hvězdárně povídat meteorolog, prognostik Mgr. Radek Tomšů z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Astronom, astrofyzik

Narozen v roce 1936. Působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Celý život se věnuje také popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než dvě stě odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů (např. cyklus Okna vesmíru dokořán, Zlaté století astronomie) a autorem řady příspěvků v časopisech, novinách či na internetu. Často také přednáší pro veřejnost.

Člen Učené společnosti ČR (2004–2008 předseda, 2008–2010 místopředseda), člen Evropské rady skeptických organizací ECSO (2001–2010 vicepresident) a výboru Českého klubu skeptiků Sisyfos, člen čestné rady České křesťanské akademie. Čestný předseda České astronomické společnosti.

Za svoji vědeckou, a především popularizační činnost získal mnoho ocenění. V roce 1996 získal cenu UNESCO Kalinga „za přínos k interpretaci úlohy vědy při službě společnosti, obohacování jejího kulturního dědictví a řešení problémů lidstva“. Je držitelem nejvyššího ocenění České astronomické společnosti – Ceny Františka Nušla (2011) a Medaile Učené společnosti České republiky (2012). Oceněn Zlatou medailí Masarykovy univerzity v Brně za celoživotní práci ve vědě i mimo ni (2016). Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. října roku 1971.

Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a poté zveřejňuje tiskem (nejprve v časopise Říše hvězd, později v časopise Kozmos).

Výběr z populárně-naučných publikací:

Vesmír je náš svět (1973), V hlubinách vesmíru (1975), Sejdeme se v nekonečnu (1979), Vesmír (1983 – se Z. Horským a P. Mayerem), Okna vesmíru dokořán (1989 – s Vladimírem Železným), Vesmírná zastavení (1990), Velký třesk a Bible (1991, 2. vydání 1997), Země ve Vesmíru (1992 – s L. Kalašovou), Věda, víra, vesmír (1996), Vesmír jaký je (1997), Čtyřicet let rozvoje astronomie (1999), Trialog o životě ve vesmíru (2001 – se S. Ramešovou a M. Grünem), Trialog o mimozemšťanech (2006 – se S. Ramešovou a M. Grünem), Knihy a hvězdy (2016, v jednom svazku s Písněmi kosmickými Jana Nerudy).

Zdroj: Wikipedie

Foto © Café Nobel, 2012

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP