Ústí nad Labem

2. května

 

 
Aktuality

02.05.2024

Tradiční hudba a tradiční nástroje Kanárských ostrovů

Ve čtvrtek 2. května se v ústeckém muzeu můžete setkat s českou hudebnicí a uměleckou ředitelkou Monikou Srncovou, pro níž jsou už 20 let druhým domovem Kanárské ostrovy. Jak vám prozradí, význam tohoto souostroví v historicko-kulturním vývoji Španělska a Latinské Ameriky vůbec není zanedbatelný. Prozkoumáme ho spolu zblízka.


25.04.2024

Afrika: Slon nad zlato

„Chráním divočinu v Africe“ může znít jako klišé. Výzkumník a fotograf Mgr. Tomáš Jůnek, PhD Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vás ve čtvrtek 25. dubna v Refugiu v Tisé vezme do neprozkoumaného konžského pralesa i do největších národních parků v zemích, kam běžného Evropana jet ani nenapadne.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Astronom, astrofyzik

Narozen v roce 1936. Působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Celý život se věnuje také popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než dvě stě odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů (např. cyklus Okna vesmíru dokořán, Zlaté století astronomie) a autorem řady příspěvků v časopisech, novinách či na internetu. Často také přednáší pro veřejnost.

Člen Učené společnosti ČR (2004–2008 předseda, 2008–2010 místopředseda), člen Evropské rady skeptických organizací ECSO (2001–2010 vicepresident) a výboru Českého klubu skeptiků Sisyfos, člen čestné rady České křesťanské akademie. Čestný předseda České astronomické společnosti.

Za svoji vědeckou, a především popularizační činnost získal mnoho ocenění. V roce 1996 získal cenu UNESCO Kalinga „za přínos k interpretaci úlohy vědy při službě společnosti, obohacování jejího kulturního dědictví a řešení problémů lidstva“. Je držitelem nejvyššího ocenění České astronomické společnosti – Ceny Františka Nušla (2011) a Medaile Učené společnosti České republiky (2012). Oceněn Zlatou medailí Masarykovy univerzity v Brně za celoživotní práci ve vědě i mimo ni (2016). Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. října roku 1971.

Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a poté zveřejňuje tiskem (nejprve v časopise Říše hvězd, později v časopise Kozmos).

Výběr z populárně-naučných publikací:

Vesmír je náš svět (1973), V hlubinách vesmíru (1975), Sejdeme se v nekonečnu (1979), Vesmír (1983 – se Z. Horským a P. Mayerem), Okna vesmíru dokořán (1989 – s Vladimírem Železným), Vesmírná zastavení (1990), Velký třesk a Bible (1991, 2. vydání 1997), Země ve Vesmíru (1992 – s L. Kalašovou), Věda, víra, vesmír (1996), Vesmír jaký je (1997), Čtyřicet let rozvoje astronomie (1999), Trialog o životě ve vesmíru (2001 – se S. Ramešovou a M. Grünem), Trialog o mimozemšťanech (2006 – se S. Ramešovou a M. Grünem), Knihy a hvězdy (2016, v jednom svazku s Písněmi kosmickými Jana Nerudy).

Zdroj: Wikipedie

Foto © Café Nobel, 2012

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP