Ústí nad Labem

7. října

 

 
Aktuality

14.10.2021

Historie kousání

Jak přišli obratlovci ke svým zubům? Evoluce tohoto užitečného nástroje, ale také zbraně, patří mezi dosud nevyjasněné otázky vývoje života na Zemi. Nejstarší známí čelistnatci vybavení zuby byli nedávno objeveni v českých paleontologických sbírkách. Historii tohoto objevu vám přiblíží paleontolog Národního muzea v Praze RNDr. Boris Ekrtve čtvrtek 14. října na teplické hvězdárně.


07.10.2021

BEZ KOFEINU (pro děti): Výlet do krajiny třetihorních Čech

V severozápadních Čechách se díky příhodnému geologickému vývoji zachoval pod zemí kamenný archiv plný informací o tom, jak v době před 20-15 miliony lety vypadala zdejší krajina, jaké zde bylo klima, co tu rostlo a jaká tady žila zvířata. Dětským návštěvníkům kavárny Muzea města Ústí nad Labem o tom bude ve čtvrtek 7. října vyprávět geolog Ing. Karel Mach, Ph.D., vedoucí oddělení geologie Severočeských dolů a.s.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Astronom, astrofyzik

Narozen v roce 1936. Působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Celý život se věnuje také popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než dvě stě odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů (např. cyklus Okna vesmíru dokořán, Zlaté století astronomie) a autorem řady příspěvků v časopisech, novinách či na internetu. Často také přednáší pro veřejnost.

Člen Učené společnosti ČR (2004–2008 předseda, 2008–2010 místopředseda), člen Evropské rady skeptických organizací ECSO (2001–2010 vicepresident) a výboru Českého klubu skeptiků Sisyfos, člen čestné rady České křesťanské akademie. Čestný předseda České astronomické společnosti.

Za svoji vědeckou, a především popularizační činnost získal mnoho ocenění. V roce 1996 získal cenu UNESCO Kalinga „za přínos k interpretaci úlohy vědy při službě společnosti, obohacování jejího kulturního dědictví a řešení problémů lidstva“. Je držitelem nejvyššího ocenění České astronomické společnosti – Ceny Františka Nušla (2011) a Medaile Učené společnosti České republiky (2012). Oceněn Zlatou medailí Masarykovy univerzity v Brně za celoživotní práci ve vědě i mimo ni (2016). Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. října roku 1971.

Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a poté zveřejňuje tiskem (nejprve v časopise Říše hvězd, později v časopise Kozmos).

Výběr z populárně-naučných publikací:

Vesmír je náš svět (1973), V hlubinách vesmíru (1975), Sejdeme se v nekonečnu (1979), Vesmír (1983 – se Z. Horským a P. Mayerem), Okna vesmíru dokořán (1989 – s Vladimírem Železným), Vesmírná zastavení (1990), Velký třesk a Bible (1991, 2. vydání 1997), Země ve Vesmíru (1992 – s L. Kalašovou), Věda, víra, vesmír (1996), Vesmír jaký je (1997), Čtyřicet let rozvoje astronomie (1999), Trialog o životě ve vesmíru (2001 – se S. Ramešovou a M. Grünem), Trialog o mimozemšťanech (2006 – se S. Ramešovou a M. Grünem), Knihy a hvězdy (2016, v jednom svazku s Písněmi kosmickými Jana Nerudy).

Zdroj: Wikipedie

Foto © Café Nobel, 2012

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP