Děčín

26. září

 

 
Aktuality

26.09.2023

Ptáci Českého Švýcarska

Labské pískovce, resp. České Švýcarsko, je velice známá oblast – zvlášť co se týče jejího turistického využití. Málokdo však ví, jaká území v sobě zahrnuje a jaké druhy ptáků (a nejen těch) v ní žijí. Je to území, které prodělalo a dodnes prodělává výrazné změny, jeho tvář se mění takřka před očima. Tento zajímavý svět navštívíme v úterý 26. září v děčínské kavárně Coffee & Books společně se zoologem a ornitologem Ing. Pavlem Bendou, Ph.D.


21.09.2023

Čas v nás i kolem nás

Čas automaticky přijímáme jako cosi, co plyne nezávisle na nás samotných. Je tomu skutečně tak? Kde se čas bere? Lze ovlivnit chod času? Jsou možné cesty do minulosti a budoucnosti? Kdy přestává mít čas smysl? Jaký je význam času při vzniku vesmíru a může být čas kvantovaný? Ve čtvrtek 21. září vás na teplické hvězdárně čeká nadčasové setkání s fyzikem a astrofyzikem prof. RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc.pražského ČVUT a Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy – a společná cesta za poznáváním tajemství času.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.

Archeolog

Narozen roku 1956. Vystudoval archeologii a historii na Univerzitě Karlově v Praze. V Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze se zabývá krajinnou archeologií a nedestruktivními metodami výzkumu. Od roku 1992 tam vede program dálkového archeologického průzkumu a spravuje jím založený archiv letecké fotografie. Vedl řadu výzkumných projektů u nás a participoval na mnoha projektech mezinárodních.

Je editorem a spoluautorem několika tuzemských a zahraničních tematických sborníků a více než stovky odborných článků. Jeho knižní monografie byly vydány v České republice, Polsku a ve Velké Británii. Je členem katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni (v letech 2005-2011 působil jako její vedoucí), v letech 2007–2021 byl řádným profesorem varšavské Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského (UKSW). Je členem vědeckých rad Filozofických fakult Západočeské univerzity v Plzni a Masarykovy univerzity v Brně.

Viz: https://www.facebook.com/archeologieznebe

 

Foto: archiv M. Gojdy

 

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP