Děčín

23. března

 

 
Aktuality

23.03.2023

Fascinující a záhadné: obrazce na planině Nazca

V jižní části Peru, nedaleko břehů Tichého oceánu, se po tisíc let rozvíjela kultura Nazca. Do světového povědomí se zapsala svými záhadnými geoglyfy, obřími obrazci a liniemi v poušti, které již sto let vzbuzují pozornost vědců i široké veřejnosti. O jihoamerické kultuře Nazca bude ve čtvrtek 23. března v děčínské kavárně Coffee & Books přednášet iberoamerikanistka Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


16.03.2023

Smrt v přímém přenosu – unikátní důkaz ve fosilním záznamu

Přednáška byla ze závažných osobních důvodů přednášejícího zrušena. Jakmile to bude možné, domluvíme se na náhradním termínu, o kterém vás budeme včas informovat.

Nauka o fosilních stopách, tzv. ichnologie, studuje zkamenělé pozůstatky po činnosti dávných živočichů: šlépěje, doupata, stopy po lezení a podobně. Jen výjimečně se na konci takové stopy najde i její zkamenělý původce. Tato tzv. mortichnia, stopy umírání a vlastní smrti živočichů, vám ve čtvrtek 16. března ve své přednášce na teplické hvězdárně představí paleontolog Ing. Richard Pokorný, Ph.D., DiS.Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Kde je možné mortichnia nalézt a co nám vyprávějí za příběhy?Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.

Archeolog

Narozen roku 1956. Vystudoval archeologii a historii na Univerzitě Karlově v Praze. V Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze se zabývá krajinnou archeologií a nedestruktivními metodami výzkumu. Od roku 1992 tam vede program dálkového archeologického průzkumu a spravuje jím založený archiv letecké fotografie. Vedl řadu výzkumných projektů u nás a participoval na mnoha projektech mezinárodních.

Je editorem a spoluautorem několika tuzemských a zahraničních tematických sborníků a více než stovky odborných článků. Jeho knižní monografie byly vydány v České republice, Polsku a ve Velké Británii. Je členem katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni (v letech 2005-2011 působil jako její vedoucí), v letech 2007–2021 byl řádným profesorem varšavské Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského (UKSW). Je členem vědeckých rad Filozofických fakult Západočeské univerzity v Plzni a Masarykovy univerzity v Brně.

Viz: https://www.facebook.com/archeologieznebe

 

Foto: archiv M. Gojdy

 

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP