Teplice

16. července

 
Aktuality

16.07.2020

Za pravěkými malbami do jeskyní ve Francii

Většina dochovaných podzemních galerií, v nichž pravěcí umělci před mnoha tisíciletími zachytili výjevy ze světa, ve kterém žili, se dnes nachází na území Francie. Pravěké jeskynní malby dodnes fascinují každého, kdo se s nimi setká. K takovým obdivovatelům patří i geolog doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. O své cestě za pravěkým uměním bude vyprávět ve čtvrtek 16. července na teplické hvězdárně.


18.06.2020

Lanýže: nejen delikatesa ale také součást české přírody

Na území České republiky se vyskytuje několik druhů lanýžů a v minulosti se zde konaly také pokusy o jejich pěstování. Lanýže jsou potenciálně zajímavou zemědělskou komoditou, což platí zejména o lanýži letním. Návštěvníkům teplické hvězdárny bude ve čtvrtek 18. června o stále ještě trochu tajemných lanýžích vyprávět mikrobiolog doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.



Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

Mgr. Magdalena Gajdošová

Bioložka

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zabývá především evoluční parazitologií, v níž pomocí genetických přístupů zkoumá například vznik a vývoj hostitelsko-parazitických vztahů v tropech či evoluci hostitelské specifity. Zabývá se ale i spektrem jiných témat, jako je kryptická diverzita živočichů v Karpatech či biologie tropických ptáků.

Kromě samotného výzkumu je nadšencem i do popularizace vědy a jejího zpřístupňování mladším nadšencům. Podílí se proto velkou měrou například na organizaci biologických soustředění pro středoškoláky Arachne, ale i dalších akcí, píše články pro veřejnost a přednáší.

K výzkumu ráda přistupuje jako k rekonstrukci příběhů, které je pomocí téměř detektivní práce možné poskládat dohromady. Ráda takové příběhy sestavuje, poslouchá i vypráví.

 

Foto: archiv Magdaleny Gajdošové

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP