Teplice

21. prosince


 
Aktuality

21.12.2017

VZLUSAT-1: Česká technologická nanodružice ve vesmíru

Od konce června letošního roku obíhá po polární dráze kolem Země v pořadí sedmá česká nebo československá družice. Jmenuje se VZLUSAT-1 a je to naše první technologická nanodružice typu CubeSat. Ve spolupráci s českými soukromými firmami a univerzitami ji vyvinuli a zkonstruovali ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze. Vedoucím projektu VZLUSAT-1 je kosmický inženýr ing. Vladimír Dániel, Ph.D., který jej ve čtvrtek 21. prosince představí na Café Nobel v teplickém planetáriu.

 


14.12.2017

Výroba lithia – světová praxe a česká realita

Lithium, nejlehčí z alkalických kovů, je dnes předmětem neutuchajících diskusí i sporů. Chcete získat přehled o jeho současné světové výrobě a možném budoucím vývoji na trhu s lithiem? Pak určitě přijďte ve čtvrtek 14. prosince do ústeckého Fokus kafe! Ing. Vu Nguyen Hong, Ph.D. z Ústavu korozního inženýrství a kovového materiálu VŠCHT v Praze představí svůj výzkum získávání lithia z Li-slíd a potenciální využití této nerostné suroviny k průmyslové výrobě lithných sloučenin v Čechách.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

Historik literatury

 

 

large_dalibor.dobiasBadatelské zaměření:

česká literatura 19. a 20. století; teorie verše; srovnávací věda literární

 Studium a stáže:

FF UK, český jazyk a literatura, slavistika, komparatistika (diplomová práce O literatuře Jiřího Gruši, 2001); FF UK, slovanské literatury (disertační práce Puchmajerovské almanachy. Formování novočeského verše v nadnárodním kontextu, 2009); studijní pobyty na Jagellonské univerzitě v Krakově (polonistika, 1997/98), Univerzitě v Kostnici (německá literatura, 1999/2000), Sanktpetěrburské státní univerzitě (rusistika, 2000), Univerzitě ve Vídni (komparatistika, 2001) a Univerzitě v Řezně (bohemistika, germanistika 2001/02)

 Zaměstnání:

2001-03 vědecký pracovník projektu Sprach- und Kulturwechsel in Mittel- und Osteuropa (nach 1968) als Modelle transnationaler Identitäten, Univerzita v Řezně; 2003-05 lektor českého jazyka a literatury, Lomonosovova státní univerzita v Moskvě, a 2005-10 Univerzita v Pise; od roku 2010 člen oddělení pro výzkum literatury 19. století ÚČL AV ČR

 Výběrová bibliografie:

Studie:

 • Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše. In: L. Jungmannová (ed.):  Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: ÚČL AV ČR 2010, str. 513-522.
 • K evropské jazykové politice I. Krajiny češtiny 1, 2009, č. 1, s. 57-75
 • Dwujęzyczna instrukcja obsługi. Literatura na Świecie 2008, č. 11-12, s. 171-178
 • Jiří Gruša und Josif Brodskij: Die Pflicht des Schriftstellers ist - gut zu schreiben. In W. Greissenegger a W. Lederhaas (ed.): Antworten. Jiři Gruša zum Siebzigsten, Klagenfurt: Wieser 2008, s. 50-60
 • Zur Rolle der nationalistischen Mythen in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts. In: Mit vereinten Kraften? Wien: Diplomatische Akademie 2007, s. 53-56
 • Charta 77 vista oggi dai cechi. Esamizdat 5, 2007, č. 3, s. 43-47
 • Posłowie. In D. Dobiáš (ed.): Gdyby wiersze miały drzwi. Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat. Wrocław: Atut 2005, s. 247-258
 • K Novákově Čechische Literatur der Gegenwart, in Arne Novák, literární historik a kritik. Brno: Masarykova univerzita 2004, s. 43-49
 • Intertextualita Nebeského Protichůdců a její recepce. Estetika 38, 2002, č. 2-4, s. 92-95
 • Valdštejn a česko-německý dialog. In: InterFaces: Obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách. Praha: UK 2002, s. 144-150
 • Čtvery Dějiny Arna a Jana V. Nováků. Česká literatura 49, 2001, č. 1, s. 45-62
 • Český blankvers v novějších překladech Makbetha. Česká literatura 46, 1998, č. 5, s. 537-546

 

Edice a rozhovory:

 • Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský. Brno: Host 2010.
 • Diskuse o "Verši pro kočku". In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004-2007. Praha: ČSDS 2008, s. 53-273
 • Iz věka v věk. Moskva: Pranat 2005 (se S. N. Glovjukem)
 • Gdyby wiersze miały drzwi. Wrocław: Atut 2005
 • J. Gruša: Umění stárnout. Praha: Paseka 2005
 • V. B. Nebeský: Básně. Praha: NLN 2005
 • J. J. Kolár: Pekla zplozenci. Praha: Herrmann & synové 2002

 

Překlady:

 • J. Bolton: Smysl dezorientace: dramatické monology Ivana Wernische. Krajiny češtiny 1, 2009, č. 1, s. 27-41
 • Theresienstädter Texte – Terezínské texty. L. Peschel (ed.). Praha: Akropolis 2008 (s M. Wögerbauerem)

 

Kolektivní práce:

 • W. Koschmal, D. Dobiáš, P. Huber: Modelle des Kulturwechsels. München: Forost 2003

 

Zdroj: http://www.ucl.cas.cz/pracovnici/nevyzkumni-pracovnici/1006-dobias-dalibor

Portréty hostů od 2016

Sima Zdislav
2015, Pavel Kopp, Ceske Svycarsko menší
Karel Nepraš, Gargáno 2007
Šmejda
MartinFROUZ_FSD4485
Dulíková Veronika
Křížová
Větrovský Petr
Kousal
Fridrichovský výřez
šíl martin3
Jan Jirsák
Wagner
Autor-ESO Petr Horálek
Sýkora Milan
foto_KK
Malinovský 02
1
Václavík b
Filippi 02
Kieslich
Bankovská-Morlová
Vlček Kamil
Bankovská-Motlová
Petr_Jašek_foto_01 - b
Oblékání pravěku_162
Ferus Martin
MusilovaLenka b
Adamec-Jan
Věra Vrabcová
Nguyen Hong Vu00001 b
DánielPortréty hostů Café Nobel

Jiří Adamovič
Martina Balzarová
Martina Balzarová
Miroslav Bárta
Miroslav Bárta
Miroslav Bárta
Václav Beran
Jan D. Bláha
Pavel Boháček
Jiří Borovička
Brezinova Helena
Václav Cílek
Václav Cílek
Václav Cílek
Václav Cílek
Václav Cílek
Michaela Czerneková
Michaela Czerneková
Alžběta Danielisová
Alžběta Danielisová, Tomáš Mangel
Stanislav Daniš
Stanislav Daniš
Dalibor Dobiáš
Vlastimil Dohnal
Vlastimil Dohnal
David Eben
Antonín Fejfar
Antonín Fejfar
Jiří Grygar
Jiří Grygar
Jiří Grygar
Jiří Grygar
Jiří Grygar a Jana Komínová
 Jaroslav Achab Haidler
Jaroslav Achab Haidler
Jaromír Hajer
Jaromír Hajer
Lenka Hájková
Milan Halousek
Milan Halousek
Vlastimil Hart
Jan Havlíček
Cyril Höschl
Pavel Hošek
Petr Houdek
Helena Illnerová
Helena Illnerová
Eva Jozífková
Eva Jozífková
Petr Kliment
Stanislav Komárek
Jana Komínová
Jana Komínová a Frederik Velinský
Michaela Konopíková
Zuzana Marie Kostic
Zuzana Marie Kostic
František Koukolík
František Koukolík
Jiří Králík
Petr Kulhánek
Petr Kulhánek
Lukáš Laibl
Lukáš Laibl
Renata Landgráfová
Renata Landgráfová
Tomáš Mangel
Tomáš Mangel, Alžběta Danielisová
Jana Maříková
Pavlína Mašková
Pavlína Mašková
Jaromír Matějek
Jaromír Matějek 1
Radek Mikuláš
Minarikova
Luboš Motl
Jiří Králík, Luboš Motl
Luboš Motl
Luboš Motl
Zdeněk Mueller
Martin Novák, Jana Komínová, Jan Šrejber
Martin Novák, Frederik Velinský
Julie Nováková
Tomáš Petrásek
Stanislav Poddaný
Kamil Podroužek
Pretel Jan
Michal Porteš
Jakub Rozehnal
Socha Vladimír
Martin Soukup
Matyáš Šanda
Jan Šrejber
Pavel Titz
Petr Tomek.JPG
František Vyskočil
František Vyskočil
František Vyskočil
František Vyskočil
František Vyskočil
Science Café, předchůdce Café Nobel
Frederik Velinský
David Tomíček
Michal Varady
Michal Varady
Kristýna Urbanová
Kristýna Urbanová
Michal Vaclavik
Michal Vaclavik
Petr Tomek.JPG
Prokop Závada
Frank Otakar
Dolejší
SilvieSvarcova_2015
Klusoň Pavel
Sádlo z TVARu
Řeháková Milada
Vymazalová
Rabas Premysl
Bernardová 03
Fotografie0310 b
P1060602 upr.JPG
Špičák Aleš - v Yosemite s Davem Hillem seismologem z USGS
Brož Petr
Philippová Lenka
Anděra Miloš
Hábl Jan 01
Hábl Jan 02
Francová Martina
Petr Jaroslav
Hasil_mensi
Kuna
Kuna
Thinová.JPG
Thinová - Etna.JPG
Straka Jakub
Kynčl 01
Andreska Dominik ořez
Trefný b
Jurickova
Kršul b
kopecky
Kolská 01b
Toman
Mixa Petr ořez
Krejčí menší
Štědrá 03
Ledvinka b
stanislav-lhota
adamek_1a
Pohunek 1
Sykorova2
Jůnek na Mt. Cameroon
PJV_Cameroon_2 b
Cepak
suchan4
Petr Vorlicek
Hajzler
IMG_0054u menší
Filip Hrbek.JPG
Mináriková a Blondie
Petr PravecOPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP