Tisá

7. prosince

 

 
Aktuality

07.12.2023

Asketové z pouští: Jak se žije rostlinám v extrémních podmínkách suchých míst naší planety

Dokonce i v pouštích a polopouštích, kde je limitujícím faktorem nedostatek vody, existuje téměř dokonale fungující rostlinný svět. Botanik, pedagog a cestovatel Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín–Libverda, vás ve čtvrtek 7. prosince v kavárně a restauraci Refugio v Tisé provede suchými oblastmi Afriky, Střední Ameriky, Jižní Ameriky i USA.


14.11.2023

Jak zkoumat paranormální jevy

Dá se prokázat telepatie? Jasnovidectví? Posílání energie na dálku? A jak takové prokazování funguje a probíhá? O své zkušenosti s paranormálními experimenty bude mluvit spisovatel a publicista Leoš Kyša, zakladatel Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos. Máte nadpřirozené schopnosti? Přijďte v úterý 14. listopadu do teplického planetária a nechte se otestovat!Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Historik

Narozen v roce 1951 v Praze. Zabývá se českými a středoevropskými dějinami pozdního středověku, zvláště husitství, dějinami historiografie a problematikou dějinných tradic.

Vystudoval obor historie-čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po absolutoriu působil na různých pozicích v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, po roce 1989 vyučoval na různých vysokých školách (hlavně na Univerzitě Karlově, kde na Pedagogické fakultě založil a vedl katedru dějin a didaktiky dějepisu, ale také na Literární akademii Josefa Škvoreckého); činný byl též v rámci Akademie věd České republiky (Ústav pro jazyk český, Historický ústav). Nyní je ve starobním důchodu, malý dílčí úvazek má pouze na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Je autorem 19 vědeckých a popularizačních knih (např. Tajemství českých kronik, Cesty ke kořenům husitské tradice, Lipanská křižovatka, Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka, Husitská revoluce: Stručná historie), několika učebnic pro střední školy, více než 160 studií a několika set recenzí. Často spolupracoval s rozhlasem a s televizí.

Petr Čornej je držitelem celé řady ocenění, mj. ceny Josefa Hlávky za nejlepší společenskovědní knihu roku 2000 (Velké dějiny zemí Koruny české V), ceny Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti“ (2012) a Stříbrné pamětní medaile Senátu (2017). Jeho rozsáhlá monografie o Janu Žižkovi byla v roce 2020 vyhlášena Knihou roku a stala se hlavním vítězem knižních cen Magnesia Litera.

 

Foto: Pavel Hrdlička, Wikipedia, licence CC BY-SA 4.0.

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP