Teplice

20. srpna

 
Aktuality

10.09.2020

Voda v české krajině a společenské bariéry jejího zadržování

Vyšší teploty a vyšší frekvence such, přívalových srážek a lokálních povodní vyžadují změnu hospodaření s vodními zdroji na našem území. Jednou z možných strategií je zlepšení schopnosti české krajiny zadržet srážky co nejblíže místu jejich dopadu, např. pomocí obnovy tůní, mokřadů, revitalizací atd. O možných opatřeních, nákladech, přínosech a zejména překážkách jejich zavádění, bude ve čtvrtek 10. září v muzejní kavárně Muzea města Ústí nad Labem povídat ekonomka doc. Ing. Lenka Slavíková, CSc.Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a panevropské iniciativy LAND4FLOOD.


20.08.2020

Soumrak a svítání Afriky

Příroda Afriky nenávratně mizí. Už dávno nejde jen o ikonické druhy, jako jsou třeba horské gorily, sloni, lvi nebo nosorožci. Jak ke snaze o záchranu africké přírody přispívá Safari Park ve Dvoře Králové vám bude ve čtvrtek 20. srpna na teplické hvězdárně vyprávět ředitel Safari Parku MVDr. Přemysl Rabas.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

16.01. 2020

Pro les nevidíme stromy. Paleofaunistika měkkýšů odhaluje krajinné detaily

O vývoji krajiny střední Evropy po konci doby ledové toho v obecných rysech víme poměrně hodně. Nastal čas podívat se na výjimky z obecností, na místa ve zmizelé krajině, kde bylo něco „jinak“. Jak prozradí malakoložka doc. RNDr. Lucie Juřičková, PhD. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty pražské Univerzity Karlovy ve čtvrtek 16. ledna na teplické hvězdárně, šnečí ulity zachované v různých typech sedimentů nám takové detailní pohledy umožňují.

Schránky měkkýšů, ať už fosilní nebo subfosilní (takové, u nichž zatím nedošlo k nahrazení organické složky anorganickou – tedy ke zkamenění), je možné určit do druhu a přímo radiokarbonově datovat. Díky znalostem, které vědci mají o vztahu mezi rozmanitostí přírodního prostředí a výskytem šnečích druhů, mohou tímto způsobem získat přímou, v čase ukotvenou informaci o dávné krajině, včetně různých zajímavých detailů. Schránky se vyskytují přímo tam, kde měkkýši kdysi skutečně žili; může se však jednat o velice malé území, doslova zákoutí zmizelého světa.

Přednáška malakoložky Lucie Juřičkové o dávno mrtvých šnecích, výzkum jejichž schránek pomáhá odkrýt podobu ztracené krajiny, začne na teplické hvězdárně v obvyklých 18 hodin.

 

Ilustrační foto v abstraktu: dimitrisvetsikas1969, Pixabay.com, Simplified Pixabay License

Ilustrační foto v článku: Subfosilní schránky druhu Cerithium alucastrum z řeckého ostrova Kos. Kredit: H. Zell, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP