Teplice

16. července

 
Aktuality

16.07.2020

Za pravěkými malbami do jeskyní ve Francii

Většina dochovaných podzemních galerií, v nichž pravěcí umělci před mnoha tisíciletími zachytili výjevy ze světa, ve kterém žili, se dnes nachází na území Francie. Pravěké jeskynní malby dodnes fascinují každého, kdo se s nimi setká. K takovým obdivovatelům patří i geolog doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. O své cestě za pravěkým uměním bude vyprávět ve čtvrtek 16. července na teplické hvězdárně.


18.06.2020

Lanýže: nejen delikatesa ale také součást české přírody

Na území České republiky se vyskytuje několik druhů lanýžů a v minulosti se zde konaly také pokusy o jejich pěstování. Lanýže jsou potenciálně zajímavou zemědělskou komoditou, což platí zejména o lanýži letním. Návštěvníkům teplické hvězdárny bude ve čtvrtek 18. června o stále ještě trochu tajemných lanýžích vyprávět mikrobiolog doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

23.05. 2019

Člověk a pískovec

V děčínské kavárně Coffee&Book tentokrát představíme publikaci, která se dotýká fenoménu pískovcové krajiny České křídové tabule z pohledu historika. PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vás ve čtvrtek 23. května seznámí s obecnou teorií historické práce s archeologizovanými terénními prameny, kterou ilustruje třemi případovými studiemi z autorských výzkumů tradiční venkovské kultury novověku.

Kaple Božího Hrobu ve Velenicích na Českolipsku je případem zaniklého sakrálního objektu v pískovci, kterému stavebně historický průzkumu a interpretace pomohly vrátit symbolický smysl a společenský význam. Vývoj osídlení vsi Hvězda/Sterndorf u České Lípy seznamuje se základními tendencemi při osidlování pískovců, úzce vázanými na georeliéf krajiny. Plošný výzkum sušáren ovoce v pískovcích zase mapuje typologii, rozšíření a vývoj specifického, dnes zaniklého typu technické stavby z prostředí zemědělské výroby venkova.

Povídání Kamila Podroužka začne v 19 hodin – v pravidelném čase našich děčínských setkání.

 

Foto v hlavičce: Čertovy hlavy, vysekané 1841-1846 Václavem Levým u Želíz na Mělnicku.

Foto v článku: Průčelí skalního obydlí č.p. 1 ve Lhotce na Mělnicku.

Obě foto © Kamil Podroužek


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP