Ústí nad Labem

10. prosince

 
Aktuality

10.12.2019

Země v pohybu: Desková tektonika

Před 60 lety, v době kdy se začal odvíjet příběh kosmického programu Apollo, zformulovali vědci teorii deskové tektoniky, která vysvětluje příčiny prakticky všech procesů ve svrchních vrstvách Země, včetně zemětřesení a sopečných erupcí. V úterý 10. prosince o tom bude dětským návštěvníkům Café Nobel v ústecké kavárně Bárka kafe vyprávět Mgr. Vladimír Kolář Kusbach PhD. Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.


04.12.2019

Naši na Špicberkách. Půl století a dvě české expedice

Před 51 lety se na Špicberky vydala výprava teplických horolezců, která podnikala výstupy, ale také mapovala ledovec a konala i další výzkumy. Na expedici bude ve středu 4. prosince v kavárně a restauraci Refugio v Tisé vzpomínat jeden z jejich účastníků – horolezec a publicista Gerhard Tschunko. Na jeho povídání naváže bioložka a paleoekoložka Mgr. Alexandra Bernardová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která vám prozradí, jak vypadají podmínky pro výzkum v Arktidě dnes, kdy vědci z Centra polární ekologie na Špicberkách provozují Českou arktickou vědeckou stanici.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

23.05. 2019

Člověk a pískovec

V děčínské kavárně Coffee&Book tentokrát představíme publikaci, která se dotýká fenoménu pískovcové krajiny České křídové tabule z pohledu historika. PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vás ve čtvrtek 23. května seznámí s obecnou teorií historické práce s archeologizovanými terénními prameny, kterou ilustruje třemi případovými studiemi z autorských výzkumů tradiční venkovské kultury novověku.

Kaple Božího Hrobu ve Velenicích na Českolipsku je případem zaniklého sakrálního objektu v pískovci, kterému stavebně historický průzkumu a interpretace pomohly vrátit symbolický smysl a společenský význam. Vývoj osídlení vsi Hvězda/Sterndorf u České Lípy seznamuje se základními tendencemi při osidlování pískovců, úzce vázanými na georeliéf krajiny. Plošný výzkum sušáren ovoce v pískovcích zase mapuje typologii, rozšíření a vývoj specifického, dnes zaniklého typu technické stavby z prostředí zemědělské výroby venkova.

Povídání Kamila Podroužka začne v 19 hodin – v pravidelném čase našich děčínských setkání.

 

Foto v hlavičce: Čertovy hlavy, vysekané 1841-1846 Václavem Levým u Želíz na Mělnicku.

Foto v článku: Průčelí skalního obydlí č.p. 1 ve Lhotce na Mělnicku.

Obě foto © Kamil Podroužek


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP