Teplice

18. července

 
Aktuality

15.08.2019

Malajsie a Sumatra - země plné kuliček

Za podivuhodnými tvory, kteří obývají přízemní patro deštného pralesa, vás zavede přednáška profesionálního entomologa a fotografa Pavla Krásenského, který nyní pracuje jako kurátor entomologické sbírky v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Přijďte ve čtvrtek 15. srpna na teplickou hvězdárnu!


18.07.2019

Filipíny na prodej: hřebíky, kameny a tři tečky

Cestovní ruch se dlouhodobě významně podílí na tvorbě hrubého domácího produktu řady států světa. Zatímco nasycení bohatých států turisty již přesahuje únosnou úroveň, zejména rozvojové státy vnímají cestovní ruch stále jako významnou ekonomickou příležitost. Základním cílem je přimět zahraničního turistu do daného státu přijet, často ve spojení se sportovními či kulturními akcemi, a pak ho zbavit přebytečných financí. Kulturní geograf Jan Daniel Bláha a kulturní antropolog Martin Soukup představí tento model ve čtvrtek 18. července v rámci své přednášky na teplické hvězdárně na příkladu Filipín.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

23.05. 2019

Člověk a pískovec

V děčínské kavárně Coffee&Book tentokrát představíme publikaci, která se dotýká fenoménu pískovcové krajiny České křídové tabule z pohledu historika. PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vás ve čtvrtek 23. května seznámí s obecnou teorií historické práce s archeologizovanými terénními prameny, kterou ilustruje třemi případovými studiemi z autorských výzkumů tradiční venkovské kultury novověku.

Kaple Božího Hrobu ve Velenicích na Českolipsku je případem zaniklého sakrálního objektu v pískovci, kterému stavebně historický průzkumu a interpretace pomohly vrátit symbolický smysl a společenský význam. Vývoj osídlení vsi Hvězda/Sterndorf u České Lípy seznamuje se základními tendencemi při osidlování pískovců, úzce vázanými na georeliéf krajiny. Plošný výzkum sušáren ovoce v pískovcích zase mapuje typologii, rozšíření a vývoj specifického, dnes zaniklého typu technické stavby z prostředí zemědělské výroby venkova.

Povídání Kamila Podroužka začne v 19 hodin – v pravidelném čase našich děčínských setkání.

 

Foto v hlavičce: Čertovy hlavy, vysekané 1841-1846 Václavem Levým u Želíz na Mělnicku.

Foto v článku: Průčelí skalního obydlí č.p. 1 ve Lhotce na Mělnicku.

Obě foto © Kamil Podroužek


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP