Ústí nad Labem

4. června

 
Aktuality

04.06.2019

Komiksy hravé i dravé

Historií komiksů od starověku až po současnost provede v úterý 4. června dětské návštěvníky Café Nobel Bez kofeinu v ústecké kavárně Bárka spisovatel, lektor a scénárista Jiří Walker Procházka. Prozradí, jaké jsou základní atributy a žánry komiksu, jaké umělecké i technické profese se při tvorbě kreslených příběhů uplatňují a přinese i řadu ukázek světových a našich komiksů.


23.05.2019

Člověk a pískovec

V děčínské kavárně Coffee&Book tentokrát představíme publikaci, která se dotýká fenoménu pískovcové krajiny České křídové tabule z pohledu historika. PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vás ve čtvrtek 23. května seznámí s obecnou teorií historické práce s archeologizovanými terénními prameny, kterou ilustruje třemi případovými studiemi z autorských výzkumů tradiční venkovské kultury novověku.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

23.05. 2019

Člověk a pískovec

V děčínské kavárně Coffee&Book tentokrát představíme publikaci, která se dotýká fenoménu pískovcové krajiny České křídové tabule z pohledu historika. PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vás ve čtvrtek 23. května seznámí s obecnou teorií historické práce s archeologizovanými terénními prameny, kterou ilustruje třemi případovými studiemi z autorských výzkumů tradiční venkovské kultury novověku.

Kaple Božího Hrobu ve Velenicích na Českolipsku je případem zaniklého sakrálního objektu v pískovci, kterému stavebně historický průzkumu a interpretace pomohly vrátit symbolický smysl a společenský význam. Vývoj osídlení vsi Hvězda/Sterndorf u České Lípy seznamuje se základními tendencemi při osidlování pískovců, úzce vázanými na georeliéf krajiny. Plošný výzkum sušáren ovoce v pískovcích zase mapuje typologii, rozšíření a vývoj specifického, dnes zaniklého typu technické stavby z prostředí zemědělské výroby venkova.

Povídání Kamila Podroužka začne v 19 hodin – v pravidelném čase našich děčínských setkání.

 

Foto v hlavičce: Čertovy hlavy, vysekané 1841-1846 Václavem Levým u Želíz na Mělnicku.

Foto v článku: Průčelí skalního obydlí č.p. 1 ve Lhotce na Mělnicku.

Obě foto © Kamil Podroužek


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP