Děčín

26. září

 

 
Aktuality

26.09.2023

Ptáci Českého Švýcarska

Labské pískovce, resp. České Švýcarsko, je velice známá oblast – zvlášť co se týče jejího turistického využití. Málokdo však ví, jaká území v sobě zahrnuje a jaké druhy ptáků (a nejen těch) v ní žijí. Je to území, které prodělalo a dodnes prodělává výrazné změny, jeho tvář se mění takřka před očima. Tento zajímavý svět navštívíme v úterý 26. září v děčínské kavárně Coffee & Books společně se zoologem a ornitologem Ing. Pavlem Bendou, Ph.D.


21.09.2023

Čas v nás i kolem nás

Čas automaticky přijímáme jako cosi, co plyne nezávisle na nás samotných. Je tomu skutečně tak? Kde se čas bere? Lze ovlivnit chod času? Jsou možné cesty do minulosti a budoucnosti? Kdy přestává mít čas smysl? Jaký je význam času při vzniku vesmíru a může být čas kvantovaný? Ve čtvrtek 21. září vás na teplické hvězdárně čeká nadčasové setkání s fyzikem a astrofyzikem prof. RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc.pražského ČVUT a Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy – a společná cesta za poznáváním tajemství času.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

25.05. 2023

Těžba uhlí na Islandu. Země ohně a ledu v miocénu a dnes

Když během světových válek postihla Island námořní blokáda, místní obyvatelé ztratili přístup k anglickému nebo polskému uhlí a museli se spolehnout na vlastní chudé zdroje. Islandské uhelné doly byly po válce uzavřeny, pamětníků těžby ubývá. Historie islandského uhlí a jeho těžby zaujala paleontologa a cestovatele Ing. Richarda Pokorného, Ph.D., DiS. Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Spolu se studenty se věnoval výzkumu islandských uhelných ložisek, o kterých bude vyprávět ve čtvrtek 25. května v děčínské kavárně Coffee&Books. 

Island, to není jen ráj přírodních krás, jako jsou ledovce, sopky, gejzíry a další lákadla pro turisty. Je to také ostrov s nesmírně zajímavou historií svého vzniku, sahající jen do nedávné geologické historie Země – na rozdíl od Českého masivu. V kontrastu s bohatstvím přírodních krás je Island velmi chudý na jakékoli nerostné suroviny, snad jen s výjimkou nejrůznějších typů stavebního kamene. Chybí zde rudy kovů, šelf postrádá ložiska ropy, nerud je také pomálu. Veškeré suroviny se musí dovážet, což sebou může přinášet nečekaná geopolitická rizika.

Když se Island během obou světových válek ocitl v námořní blokádě, místní obyvatelé se oprávněně začali obávat o to, jak přečkají kruté zimy bez uhlí z Anglie a Polska. Tehdy byl zahájen rozsáhlý průzkum, na základě nějž bylo identifikováno a následně krátce těženo několik chudých ložisek hnědého uhlí. Těžba byla obtížná, doly se nacházely ve velmi náročném terénu, uhlí bylo málo výhřevné a drahé – ale bylo to uhlí!

Doly byly záhy po konci války uzavřeny a po desítkách let již nezbývá mnoho pamětníků, kteří mohou vyprávět o heroické vlastenecké službě, jakou nepochybně tehdy dobývání uhlí bylo. Aby na jejich osudy nebylo zapomenuto, zahájil Richard Pokorný spolu se svými studenty komplexní výzkum uhelných ložisek na Islandu. Po deseti letech expedic, terénního výzkumu a laboratorních analýz dospěl nakonec projekt k finálnímu cíli – vydání rozsáhlé monografie v prestižním britském vydavatelství.

Přednáška Richarda Pokorného v Děčínské kulturní kavárně Coffee & Books začne jako obvykle v 19 hodin.

 

Obrázek v abstraktu: Islandské uhlí

Obrázek v článku: Jeden z opuštěných islandských uhelných dolů

Obě foto © Richard Pokorný

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP