Ústí nad Labem

15. srpna

 

 
Aktuality

15.08.2024

Fyzika piva

Pivo, to není jen nápoj! Zajímá vás, proč má pivo pěnu? Kde se bere jeho barva? Jak poznat, jestli je plechovka piva natlakovaná? Jak pomocí piva porozumět celé řadě fyzikálních jevů a zákonů? V přednášce částicového fyzika a popularizátora vědy Mgr. Martina Rybáře, Ph.D. z pražské Univerzity Karlovy, doplněné sérií experimentů, uslyšíte nejen odpovědi na tyto otázky. Ve čtvrtek 15. srpna v ústeckém muzeu!


18.07.2024

Nano-Atto – na velikosti a rychlosti záleží aneb Proč potřebujeme rychle měřit v nanosvětě?

Vesmír nás fascinuje nejen svojí krásou, ale zejména rozlehlostí: jednotlivé objekty často dělí mnoho astronomických jednotek prázdného prostoru. V rámci Café Nobel, které bude ve čtvrtek 18. července hostit hvězdárna v Teplicích, se spolu s doc. RNDr. Stanislavem Danišem, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ponoříme do naprosto odlišného světa. Mohli bychom jej označit za protipól vesmíru, neboť vzdálenosti mezi jeho „obyvateli“ je na první pohled naprosto zanedbatelná.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

25.05. 2023

Těžba uhlí na Islandu. Země ohně a ledu v miocénu a dnes

Když během světových válek postihla Island námořní blokáda, místní obyvatelé ztratili přístup k anglickému nebo polskému uhlí a museli se spolehnout na vlastní chudé zdroje. Islandské uhelné doly byly po válce uzavřeny, pamětníků těžby ubývá. Historie islandského uhlí a jeho těžby zaujala paleontologa a cestovatele Ing. Richarda Pokorného, Ph.D., DiS. Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Spolu se studenty se věnoval výzkumu islandských uhelných ložisek, o kterých bude vyprávět ve čtvrtek 25. května v děčínské kavárně Coffee&Books. 

Island, to není jen ráj přírodních krás, jako jsou ledovce, sopky, gejzíry a další lákadla pro turisty. Je to také ostrov s nesmírně zajímavou historií svého vzniku, sahající jen do nedávné geologické historie Země – na rozdíl od Českého masivu. V kontrastu s bohatstvím přírodních krás je Island velmi chudý na jakékoli nerostné suroviny, snad jen s výjimkou nejrůznějších typů stavebního kamene. Chybí zde rudy kovů, šelf postrádá ložiska ropy, nerud je také pomálu. Veškeré suroviny se musí dovážet, což sebou může přinášet nečekaná geopolitická rizika.

Když se Island během obou světových válek ocitl v námořní blokádě, místní obyvatelé se oprávněně začali obávat o to, jak přečkají kruté zimy bez uhlí z Anglie a Polska. Tehdy byl zahájen rozsáhlý průzkum, na základě nějž bylo identifikováno a následně krátce těženo několik chudých ložisek hnědého uhlí. Těžba byla obtížná, doly se nacházely ve velmi náročném terénu, uhlí bylo málo výhřevné a drahé – ale bylo to uhlí!

Doly byly záhy po konci války uzavřeny a po desítkách let již nezbývá mnoho pamětníků, kteří mohou vyprávět o heroické vlastenecké službě, jakou nepochybně tehdy dobývání uhlí bylo. Aby na jejich osudy nebylo zapomenuto, zahájil Richard Pokorný spolu se svými studenty komplexní výzkum uhelných ložisek na Islandu. Po deseti letech expedic, terénního výzkumu a laboratorních analýz dospěl nakonec projekt k finálnímu cíli – vydání rozsáhlé monografie v prestižním britském vydavatelství.

Přednáška Richarda Pokorného v Děčínské kulturní kavárně Coffee & Books začne jako obvykle v 19 hodin.

 

Obrázek v abstraktu: Islandské uhlí

Obrázek v článku: Jeden z opuštěných islandských uhelných dolů

Obě foto © Richard Pokorný

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP