Tisá

7. prosince

 

 
Aktuality

07.12.2023

Asketové z pouští: Jak se žije rostlinám v extrémních podmínkách suchých míst naší planety

Dokonce i v pouštích a polopouštích, kde je limitujícím faktorem nedostatek vody, existuje téměř dokonale fungující rostlinný svět. Botanik, pedagog a cestovatel Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín–Libverda, vás ve čtvrtek 7. prosince v kavárně a restauraci Refugio v Tisé provede suchými oblastmi Afriky, Střední Ameriky, Jižní Ameriky i USA.


14.11.2023

Jak zkoumat paranormální jevy

Dá se prokázat telepatie? Jasnovidectví? Posílání energie na dálku? A jak takové prokazování funguje a probíhá? O své zkušenosti s paranormálními experimenty bude mluvit spisovatel a publicista Leoš Kyša, zakladatel Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos. Máte nadpřirozené schopnosti? Přijďte v úterý 14. listopadu do teplického planetária a nechte se otestovat!Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

17.12. 2020

Těžba uhlí na Islandu. Země ohně a ledu v miocénu a dnes

Když během světových válek postihla Island námořní blokáda, místní obyvatelé ztratili přístup k anglickému nebo polskému uhlí a museli se spolehnout na vlastní chudé zdroje. Islandské uhelné doly byly po válce uzavřeny, pamětníků těžby ubývá. Historie islandského uhlí a jeho těžby zaujala paleontologa a cestovatele Ing. Richarda Pokorného, Ph.D., DiS. z Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Spolu se studenty se věnoval výzkumu islandských uhelných ložisek, o kterých bude vyprávět ve čtvrtek 17. prosince na teplické hvězdárně.

PŘEDNÁŠKU JSME VÁM NABÍDLI ONLINE V PŘÍMÉM PŘENOSU. NA ZÁZNAM SE MŮŽETE PODÍVAT ZDE: 

https://www.youtube.com/watch?v=q2fJ1DJ1XEM&feature=youtu.be  

 

Island, to není jen ráj přírodních krás, jako jsou ledovce, sopky, gejzíry a další lákadla pro turisty. Je to také ostrov s nesmírně zajímavou historií svého vzniku, sahající jen do nedávné geologické historie Země – na rozdíl od Českého masivu. V kontrastu s bohatstvím přírodních krás je Island velmi chudý na jakékoli nerostné suroviny, snad jen s výjimkou nejrůznějších typů stavebního kamene. Chybí zde rudy kovů, šelf postrádá ložiska ropy, nerud je také pomálu. Veškeré suroviny se musí dovážet, což sebou může přinášet nečekaná geopolitická rizika.

Když se Island během obou světových válek ocitl v námořní blokádě, místní obyvatelé se oprávněně začali obávat o to, jak přečkají kruté zimy bez uhlí z Anglie a Polska. Tehdy byl zahájen rozsáhlý průzkum, na základě nějž bylo identifikováno a následně krátce těženo několik chudých ložisek hnědého uhlí. Těžba byla obtížná, doly se nacházely ve velmi náročném terénu, uhlí bylo málo výhřevné a drahé – ale bylo to uhlí!

Doly byly záhy po konci války uzavřeny a po desítkách let již nezbývá mnoho pamětníků, kteří mohou vyprávět o heroické vlastenecké službě, jakou nepochybně tehdy dobývání uhlí bylo. Aby na jejich osudy nebylo zapomenuto, zahájil Richard Pokorný spolu se svými studenty komplexní výzkum uhelných ložisek na Islandu. Po deseti letech expedic, terénního výzkumu a laboratorních analýz spěje projekt k finálnímu cíli – vydání rozsáhlé monografie v prestižním britském vydavatelství.

Obrázek v abstraktu: Islandské uhlí

Obrázek v článku: Jeden z opuštěných islandských uhelných dolů

Obě foto © Richard Pokorný

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP