Ústí nad Labem

15. srpna

 

 
Aktuality

15.08.2024

Fyzika piva

Pivo, to není jen nápoj! Zajímá vás, proč má pivo pěnu? Kde se bere jeho barva? Jak poznat, jestli je plechovka piva natlakovaná? Jak pomocí piva porozumět celé řadě fyzikálních jevů a zákonů? V přednášce částicového fyzika a popularizátora vědy Mgr. Martina Rybáře, Ph.D. z pražské Univerzity Karlovy, doplněné sérií experimentů, uslyšíte nejen odpovědi na tyto otázky. Ve čtvrtek 15. srpna v ústeckém muzeu!


18.07.2024

Nano-Atto – na velikosti a rychlosti záleží aneb Proč potřebujeme rychle měřit v nanosvětě?

Vesmír nás fascinuje nejen svojí krásou, ale zejména rozlehlostí: jednotlivé objekty často dělí mnoho astronomických jednotek prázdného prostoru. V rámci Café Nobel, které bude ve čtvrtek 18. července hostit hvězdárna v Teplicích, se spolu s doc. RNDr. Stanislavem Danišem, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ponoříme do naprosto odlišného světa. Mohli bychom jej označit za protipól vesmíru, neboť vzdálenosti mezi jeho „obyvateli“ je na první pohled naprosto zanedbatelná.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

08.10. 2019

Raci v České republice

Raci jsou často považováni za živočichy, kteří byli u nás v minulosti hojní, ale dnes už se s nimi vinou znečištění v našich vodách setkáme jen vzácně. O tom, jak je to s našimi raky doopravdy, bude v úterý 8. října dětským návštěvníkům Café Nobel v ústecké kavárně Bárka kafe vyprávět zoolog doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS. z katedry zoologie a rybářství České zemědělské univerzity v Praze.

Raci patří mezi členovce (kmen Arthropoda), do podkmenu korýši (Crustacea), třídy rakovci (Malacostraca), řádu desetinozí korýši (Decapoda) a infrařádu raci (Astacidea). Na evropském kontinentu se vyskytuje jen několik druhů a na území České republiky jsou původní jen dva z nich, rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč (Austropotamobius torrentium).

Tyto dva druhy doplňují druhy nepůvodní, konkrétně rak bahenní z východní Evropy (Pontastacus leptodactylus) a trojice nežádoucích a invazních raků ze Severní Ameriky, rak pruhovaný (Faxonius limosus), rak signální (Pacifastacus leniusculus) a teprve nedávno nalezený rak mramorovaný (Procambarus virginalis). Severoameričtí raci jsou přenašeči infekčního onemocnění zvaného račí mor. Toto onemocnění je velice nebezpečné pro evropské raky.

S dalšími raky se setkáváme v akvarijních chovech. V současné době se jedná přibližně o třicet druhů, ale toto číslo každým rokem roste. Na trhu se objevují především raci ze Severní Ameriky a z Nové Guiney. Není výjimkou, že nejen chovatelé, ale i prodejci samotní je rozlišují pouze na základě zbarvení na „modré“, „červené“ a „hnědé“. Těžko se pak ale upozorňuje na rizika spojená s chovem a případným vypouštěním některých druhů do volné přírody.

Chovatele raků by za žádných okolností neměli umožnit únik akvarijních raků do přírody a neměli by je vypouštět je ani do zahradních jezírek, odkud se následně snadno šíří do okolí. Kromě toho, že je to podle litery zákona nelegální, ještě by to zhoršilo situaci s ochranou druhů původních.

Povídání zoologa Jiřího Patoky v kavárně Bárka začne v 16:30 hodin, což je pravidelný čas našich dětských setkání v rámci Café Nobel Bez kofeinu. Dospělí mají přístup pouze v doprovodu malých návštěvníků; bez nich jedině v případě, že nebude naplněna kapacita kavárny. Místa si můžete rezervovat na mailu barkakafe@fokuslabe.cz.

 

Foto v abstraktu: Rak kamenáč. Autor: Christoph Leeb

Foto v článku: Rak říční. Autor: Donatas Vertelka

Oba snímky via Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP