Teplice

16. července

 
Aktuality

16.07.2020

Za pravěkými malbami do jeskyní ve Francii

Většina dochovaných podzemních galerií, v nichž pravěcí umělci před mnoha tisíciletími zachytili výjevy ze světa, ve kterém žili, se dnes nachází na území Francie. Pravěké jeskynní malby dodnes fascinují každého, kdo se s nimi setká. K takovým obdivovatelům patří i geolog doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. O své cestě za pravěkým uměním bude vyprávět ve čtvrtek 16. července na teplické hvězdárně.


18.06.2020

Lanýže: nejen delikatesa ale také součást české přírody

Na území České republiky se vyskytuje několik druhů lanýžů a v minulosti se zde konaly také pokusy o jejich pěstování. Lanýže jsou potenciálně zajímavou zemědělskou komoditou, což platí zejména o lanýži letním. Návštěvníkům teplické hvězdárny bude ve čtvrtek 18. června o stále ještě trochu tajemných lanýžích vyprávět mikrobiolog doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

08.10. 2019

Raci v České republice

Raci jsou často považováni za živočichy, kteří byli u nás v minulosti hojní, ale dnes už se s nimi vinou znečištění v našich vodách setkáme jen vzácně. O tom, jak je to s našimi raky doopravdy, bude v úterý 8. října dětským návštěvníkům Café Nobel v ústecké kavárně Bárka kafe vyprávět zoolog doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS. z katedry zoologie a rybářství České zemědělské univerzity v Praze.

Raci patří mezi členovce (kmen Arthropoda), do podkmenu korýši (Crustacea), třídy rakovci (Malacostraca), řádu desetinozí korýši (Decapoda) a infrařádu raci (Astacidea). Na evropském kontinentu se vyskytuje jen několik druhů a na území České republiky jsou původní jen dva z nich, rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč (Austropotamobius torrentium).

Tyto dva druhy doplňují druhy nepůvodní, konkrétně rak bahenní z východní Evropy (Pontastacus leptodactylus) a trojice nežádoucích a invazních raků ze Severní Ameriky, rak pruhovaný (Faxonius limosus), rak signální (Pacifastacus leniusculus) a teprve nedávno nalezený rak mramorovaný (Procambarus virginalis). Severoameričtí raci jsou přenašeči infekčního onemocnění zvaného račí mor. Toto onemocnění je velice nebezpečné pro evropské raky.

S dalšími raky se setkáváme v akvarijních chovech. V současné době se jedná přibližně o třicet druhů, ale toto číslo každým rokem roste. Na trhu se objevují především raci ze Severní Ameriky a z Nové Guiney. Není výjimkou, že nejen chovatelé, ale i prodejci samotní je rozlišují pouze na základě zbarvení na „modré“, „červené“ a „hnědé“. Těžko se pak ale upozorňuje na rizika spojená s chovem a případným vypouštěním některých druhů do volné přírody.

Chovatele raků by za žádných okolností neměli umožnit únik akvarijních raků do přírody a neměli by je vypouštět je ani do zahradních jezírek, odkud se následně snadno šíří do okolí. Kromě toho, že je to podle litery zákona nelegální, ještě by to zhoršilo situaci s ochranou druhů původních.

Povídání zoologa Jiřího Patoky v kavárně Bárka začne v 16:30 hodin, což je pravidelný čas našich dětských setkání v rámci Café Nobel Bez kofeinu. Dospělí mají přístup pouze v doprovodu malých návštěvníků; bez nich jedině v případě, že nebude naplněna kapacita kavárny. Místa si můžete rezervovat na mailu barkakafe@fokuslabe.cz.

 

Foto v abstraktu: Rak kamenáč. Autor: Christoph Leeb

Foto v článku: Rak říční. Autor: Donatas Vertelka

Oba snímky via Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP