Teplice

16. července

 
Aktuality

16.07.2020

Za pravěkými malbami do jeskyní ve Francii

Většina dochovaných podzemních galerií, v nichž pravěcí umělci před mnoha tisíciletími zachytili výjevy ze světa, ve kterém žili, se dnes nachází na území Francie. Pravěké jeskynní malby dodnes fascinují každého, kdo se s nimi setká. K takovým obdivovatelům patří i geolog doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. O své cestě za pravěkým uměním bude vyprávět ve čtvrtek 16. července na teplické hvězdárně.


18.06.2020

Lanýže: nejen delikatesa ale také součást české přírody

Na území České republiky se vyskytuje několik druhů lanýžů a v minulosti se zde konaly také pokusy o jejich pěstování. Lanýže jsou potenciálně zajímavou zemědělskou komoditou, což platí zejména o lanýži letním. Návštěvníkům teplické hvězdárny bude ve čtvrtek 18. června o stále ještě trochu tajemných lanýžích vyprávět mikrobiolog doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

12.03. 2020

Lidskost není docela ztracena

PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU 5. 11. 2020

Jakou má lidstvo budoucnost? Rok 2020 skýtá příležitost vyhlídky lidstva dobře promyslet, je totiž rokem významného výročí. Když Jan Amos Komenský před 350 lety zemřel, zanechal po sobě své největší, bohužel však nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Interaktivní procházku tímto Komenského dílem nabídne ve čtvrtek 12. března návštěvníkům ústecké kavárny Bárka pedagog a komeniolog doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Jak název Komenského díla napovídá, jeho jádrem je neutuchající zápas o lidství a lidskost. Lidství je nám dáno, lidskost je úkol. Rodíme se jako lidé s jedinečným potenciálem, otázka zní, jak s ním nakládáme. Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena, tak zní výchozí předpoklad Porady. Přednáška bude jakousi „poradou“ nad Poradou – o čem kniha je, proč vznikla, co jsou to věci lidské, co je s nimi v nepořádku, a především otázka nejdůležitější: je možné je nějak napravit, polepšit? Povídání Jana Hábla v kavárně Bárka kafe v Ústí nad Labem začne v obvyklých 18 hodin.

 

Obrázek v abstraktu: Portrét Jana Amose Komenského od holandského portrétisty Jürgena Owense (mezi lety 1650-1670). Zdroj: Wikimedia Commons, CC0 1.0 Universal (CC0 1.0), Public Domain Dedication.

Obrázek v článku: První sklizeň po Třicetileté válce. Obraz Augusta von Krelinga z roku 1849. Zdroj: Wikimedia Commons, licence Public domain.


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP