Ústí nad Labem

11. července

 

 
Aktuality

13.06.2024

Binární asteroid Didymos a mise DART: Co se přesně stalo a jak se na tom podíleli ondřejovští astronomové

Binární asteroidální systém Didymos–Dimorphos byl cílem kosmické mise NASA s názvem „Double Asteroid Redirection Test“ (DART). 26. září 2022 tato sonda narazila do menšího z obou těles, Dimorphosu, a změnila jeho dráhu kolem hlavního tělesa, Didymosu. Šlo o první úspěšný test technologie odchýlení nebezpečného asteroidu z kolizního kurzu se Zemí metodou kinetického impaktoru. Ve čtvrtek 13. června bude astronom Mgr. Petr Pravec, Dr.Astronomického ústavu AV ČR na hvězdárně v Teplicích prezentovat nejen průběh a výsledky této mise, ale také konkrétní příspěvky ondřejovských astronomů.


06.06.2024

BEZ KOFEINU: Jak se letadla stala králi nebes. Hrdinové a stroje, které změnily náš svět

Připojte se k nám na fascinující cestu časem, během níž prozkoumáme vývoj letectví od jeho počátků až po nadějné vyhlídky do budoucna. Přednáška pilota a odborníka na leteckou techniku Jakuba Charezińského, určená především dětem a mládeži, se koná ve čtvrtek 6. června v Muzeu města Ústí nad Labem. Začne u skromných experimentů bratří Wrightů na počátku 20. století, kteří poprvé zdolali gravitaci na obyčejném motorovém kluzáku.Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

06.10. 2022

Lesk a bída detektoringu: Archeologie a detektory kovů

V dějinách archeologie najdeme jen málo momentů, kdy měl nástup nové technologie tak zásadní dopad na vývoj celého oboru, jako v případě nástupu detektorů kovů. Nebyla to však technologie samotná, ale především její snadná dostupnost a následné masové rozšíření ve velmi krátkém čase. O objevech i problémech, které to přineslo, bude ve čtvrtek 6. října na dalším Café Nobel v restauraci a kavárně Refugio v Tisé povídat Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

Již na počátku devadesátých let minulého století bylo zřejmé, že detektory kovů výrazně pozmění dosavadní představy o řadě období. Kovové artefakty, které do té doby patřily mezi exkluzivní položky nálezových fondů, se však ocitly nikoli v rukou profesionálních a archeologů, ale disponovali s nimi nejprve stovky, posléze tisíce osob bez jakékoli odborné zkušenosti. Jedinečné archeologické nálezy se tak objevují na burzách a aukcích, aby posléze zmizely v soukromých sbírkách zbavené informační hodnoty bez naděje na jejich odborné vyhodnocení.

Velmi záhy se ukázalo, že výsadní postavení profesionálních archeologů při vyhledávání archeologických nálezu je pouze na papíře. Zároveň státní aparát není schopen adekvátně stíhat tisíce osob každodenně porušujících zákon. Archeologové proto začali hledat cesty, jak zachránit alespoň část nenávratně mizícího archeologického dědictví. Od zoufalých pokusů nakupovat artefakty přímo na burzách, přes dokumentaci soukromých sbírek vedla cesta ke spolupráci a zapojení relativně malé části detektorářské komunity přímo do archeologických výzkumů.

Přínos těchto dobrovolných spolupracovníků pro poznání i záchranu archeologického dědictví je zřejmý. Nicméně ani tato cesta není zcela bez překážek. Naráží na personální, technické i legislativní limity. Bohužel stále existuje i mnohem početnější skupina uživatelů detektorů kovů, pod jejichž rukama mizí ročně z naší krajiny desítky tisíc archeologických nálezů.

Přednáška archeologa Jana Maříka v Tisé začne jako obvykle v 18:30.

Kavárna a restaurace Refugio se nachází u paty hlavní přístupové cesty do Tiských stěn, naproti kostelu sv. Anny (viz mapa). Do Tisé se dostanete linkovým autobusem č. 452 z Ústí nad Labem (směr Bahratal; odjezd od divadla v 17:35). Od zastávky Tisá, rozcestí Sněžník (příjezd 18:06) dojdete ke kostelu asi za 5 minut. Zpáteční spoje odjíždějí z Tisé ve 20:49 a 21:59.

 

Ilustrační foto v abstraktu Pixabay.com

Foto v článku: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP