Ústí nad Labem

8. června

 

 
Aktuality

08.06.2023

Cesta do hlubin androidovy duše

Lidé si odedávna hráli s vizí umělých bytostí k práci, válce a relaxaci; byla to pestrá, zábavná i trochu děsivá cesta. Teď nám umělá inteligence klepe na dveře – a už se o ní přeme. Objevují se protichůdné názory na její podstatu, rizika nebo výhody spjaté s jejím využitím. Jak si s fenoménem AI poradí spisovatel nebo filmař? Dá se svést módními stereotypy, uchopí ji jako svébytnou postavu, projektuje do ní ideové postoje? V ústeckém muzeu o tom bude ve čtvrtek 8. června přednášet PhDr. Františka Vrbenská, knihovnice a spisovatelka, autorka sci-fi, fantasy a literatury faktu.


25.05.2023

Těžba uhlí na Islandu. Země ohně a ledu v miocénu a dnes

Když během světových válek postihla Island námořní blokáda, místní obyvatelé ztratili přístup k anglickému nebo polskému uhlí a museli se spolehnout na vlastní chudé zdroje. Islandské uhelné doly byly po válce uzavřeny, pamětníků těžby ubývá. Historie islandského uhlí a jeho těžby zaujala paleontologa a cestovatele Ing. Richarda Pokorného, Ph.D., DiS. Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Spolu se studenty se věnoval výzkumu islandských uhelných ložisek, o kterých bude vyprávět ve čtvrtek 25. května v děčínské kavárně Coffee&Books. Café Nobel na Facebooku

facebook-icon

 

Café Nobel na YouTube 


 

 UJEP logo

OPVK_ver_zakladni_logolink_CB_cz

logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG

18.11. 2021

O velikém magnetu zemském

O geomagnetismu by se dalo povídat hodiny. Geofyzik doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se proto ve čtvrtek 18. listopadu během své přednášky na teplické hvězdárně dotkne jen několika vybraných kapitol. Podíváme se, proč a kam putují geomagnetické póly, nahlédneme do nitra Země pomocí metody geomagnetické indukce a prozkoumáme, jaké elektromagnetické pole vzniká prouděním vody ve světových oceánech.

Nedávno uplynulo 750 let od doby, kdy francouzský učenec Petrus Peregrinus ve svém dopise Epistula de magnete poprvé popsal chování magnetické střelky. Od středověkých poznatků, přes rozvoj měření magnetické deklinace v období velkých objevitelských mořeplaveb a dále přes průkopnické teoretické i praktické příspěvky Gaussovy, se geomagnetismus rozvinul do dnešní podoby moderní a široké geofyzikální disciplíny.

Přednáška Jakuba Velímského na hvězdárně v Teplicích začne jako vždy v 18 hodin.

Podle nových nařízení se jí mohou zúčastnit pouze návštěvníci s čerstvým negativním testem (antigenní POC test maximálně 24 hod., PCR test maximálně 72 hod. starý), případně více než 14 dní po ukončeném očkování, anebo maximálně 180 dní po prodělání COVID 19. Příslušné certifikáty si prosím vezměte s sebou.

 

Všichni účastníci přednášky musí mít nasazený respirátor a dodržovat příslušná hygienická opatření. Počítejte prosím také s nutností evidence návštěvníků prostřednictvím e-mailových adres! Děkujeme za pochopení.

Své místo si můžete rezervovat na adrese hap@hapteplice.cz.

 

Ilustrační foto v článku i abstraktu: Pixabay.com


OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz   UJEP logo logo-IPRM_v09_090623-bez-pozadi.PNG   © 2012 UJEP